RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Jaroslav Fišer

 

1904 Liberec

1984 Praha

O autorovi

Jaroslav Fišer bývá občas chybně zaměňován za svého jmenovce, působícího v Plzni. Po studiích ve Vídni a na Akademii výtvarných umění v Praze u Josefa Gočára pracoval krátce u mimořádně vlivného nizozemského architekta Henrika Petruse Berlageho (1856-1934) a podílel se na jeho posledním projektu, městském muzeu v Haagu (1934-35). Před válkou se vrátil do Čech, kde se ve firmě Philips podílel na vývoji osvětlovací techniky a od roku 1965 působil jako docent a později profesor na AVU.

Stavby na jiných místech

Joskova vila v proslulé pražské kolonii Baba (1932)
Lewiho vila v Roudnici nad Labem (1934)
Vila Josefa Salače v Moravských Budějovicích (1938-39)
Elektrotechnická továrna Always v Praze (1938-41)  
Pasáž Světozor v Praze (1947-49)  

Literatura

Letní dům v Hamrech pod Ještědem (projektanti Jaroslav & Karel Fišer)., Stavitel: odborný umělecko-technický měsíčník, roč. 11. Praha: Klub inženýrů a stavitelů, stavitelská sekce 1931, s. 158-160
ŠENBERGER, Tomáš et al. Osada Baba: plány a modely. Praha: Fakulta architektury Českého vysokého učení technického, 2000. s. 81-83

SVOBODA, Jan E. Dílo architektů bratří Fišerů. Zprávy památkové péče. Praha: Jalna 2000, s. 237.
VLČEK, P., P. DOMANICKÝ a P. DOMANICKÝ. Heslo Fišer, Jaroslav. In: VLČEK, Pavel, ed. et al. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. vyd. 1. Praha: Academia, 2004, s. 177.

ZEMAN, Jaroslav. Stát a jeho architektura. České meziválečné stavby v německém Liberci. In Fontes Nissae 2/2012, Liberec: Technická univerzita 2012.

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

archINFORM:
eng.archinform.net

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Neviditelný pes:
neviditelnypes.lidovky.cz

TACE:
www.theatre-architecture.eu

registr VCPD:
vcpd.cvut.cz

Urbipedia:
www.urbipedia.org

Langweil:
langweil.info

Stavby autora

[IMG]

1933 Vila Jana Fišera

[IMG]

1937 Bytový dům družstva Svépomoc