RSS Facebook

Karta stavby 

Čžižkova vila

 
Lázeňská 434-436 | Hejnice
Haindorf
GPS: 50°52'51.776"N, 15°11'5.486"E
Spoluautor:
Max Kühn - (Kühn u. Fanta)
Spoluautor:
Heinrich Fanta - (Kühn u. Fanta)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1907 - 1908
Sloh:
moderní barokní styl se secesními prvky
Lidový název:
Zámeček
O stavbě

Rozsáhlé venkovské sídlo si nechal postavit hejnický průmyslník Felix Cžižek von Smidaich na někdejších mokřadech za železniční tratí při cestě k Lázním Libverda. S výstavbou se začalo v květnu 1907 pod vedením frýdlantského stavitele Rudolfa Hampela a dokončena byla v říjnu 1908. Vila stojí na velkorysém, takřka 3 hektarovém, parkově pojednaném pozemku a doplňují ji hospodářské a provozní budovy (vrátnice se stájemi a zahradní domek), tvořící zázemí objektu. Někdejší vrátnice sloužila k ubytování správce a ustájení koní, přičemž její součástí byl i již zbořený, polozapuštěný ledový sklípek, sloužící k přechovávání ledu. Nejvýstavnější budovou celého areálu je mimořádně honosná barokizující vila, vybudovaná v duchu předměstské vily (vila suburbana). Sídlo bylo vybudováno na obdélném půdorysu a má přísně symetrické, osově řešené průčelí se středním rizalitem, završené mansardovou střechou. Fasády jsou pojednány bohatou štukaturou a rozložité průčelí výrazně oživují zaoblená nároží ovlivněná radikálním barokem. V jednotě s náročnými exteriéry jsou i mimořádně kvalitní interiéry. Srdce domu tvoří elegantní vstupní hala, provzdušněná arkádami v přízemí i patře. Nedílnou součástí vily je pak i hodnotná, dekorativně pojatá barokizující ohradní zeď, obíhající areál sídla. Vila dnes slouží jako domov mládeže a v roce 1991 prošla celkovou rekonstrukcí. Ve formálním řešení vily se projevila perfektní znalost místní pozdněbarokní a klasicistní architektury, která měla pro region zcela zásadní význam a v určitých obměnách se s ní jakožto inspiračním zdrojem můžeme setkat ještě ve 30. letech 20. století. Záměrný historismus objektu je projevem svébytné a inovativní koncepce "moderního historismu" příznačného pro společnou tvorbu obou architektů, která se nespokojila s pasivním přejímáním starších vzorů, nýbrž historické formy přetvářela vlastním, moderním způsobem.

Kde vilu najdete

Mapy.cz

Publikováno v

Herrenhaus Felix Czijžek v. Smidaich in Haindorf. Wiener Bauindustrie Zeitung 1912, roč. 29, s. 408- 411, tab. 94
KARPLUS, Arnold. Neue Landhäuser und Villen in Österreich. Wien: Anton Schroll, 1910

Literatura a prameny

DOSTALÍK, Jan: Max Kühn., Brno 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění.
KARPLUS, Arnold. Neue Landhäuser und Villen in Österreich.. Wien: Anton Schroll, 1910
Městský úřad Hejnice, Archiv stavebního úřadu
, složka domu čp. 434-436
ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.

[IMG]

Hlavní průčelí

Foto Jaroslav Zeman.

[IMG]

Východní průčelí s cylindrickým balkónovým rizalitem.

Foto Jan Dostalík.

[IMG]

Hlavní (severní) vstup krytý masivním portikem.

Foto Jan Dostalík.

[IMG]

Hlavní vstup do vily.

Wiener Bauindustrie Zeitung

[IMG]

Detail schodiště z haly do patra.

Foto Jan Dostalík.

[IMG]

Krb za přízemní arkádou na východní straně centrální haly.

Foto Jan Dostalík

[IMG]

Pohled do bývalé jídelny.

Foto Jan Dostalík.

[IMG]

Detail původního oplocení velkorysého areálu vily.

Foto Jan Dostalík.

[IMG]

Domek správce se stájemi krátce po dostavbě.

Wiener Bauindustrie Zeitung

[IMG]

Domek správce se stájemi, současný stav. Pohled od severozápadu.

Foto Jan Dostalík.

[IMG]

Někdejší zahradní domek.

Foto Jan Dostalík.

[IMG]

Projekt domu správce.

Městský úřad Hejnice. Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 434-436

[IMG]

Projekt hlavního průčelí vily čp. 435 na výřezu plánu z ledna 1907.

Městský úřad Hejnice. Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 434-436

[IMG]

Projekt zahradního domku čp. 436 z července 1907.

Městský úřad Hejnice. Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 434-436

[IMG]

Půdorys přízemí.

Městský úřad Hejnice. Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 434-436