RSS Facebook

Karta stavby 

Vlastní vila Maxe Kühna

 
Vrbova 796/4 | Liberec - Staré město
Hamerling Strasse
GPS: 50°46'20.784"N, 15°4'13.753"E
Autor:
Max Kühn
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1907 - 1908
Sloh:
Neoklasicismus
O stavbě

Vlastní vila Maxe Kühna a jeho manželky Berty se nachází v horní části Vrbovy ulice, která je součástí vilové enklávy nad libereckým muzeem. Za inspirační zdroj posloužily Kühnovi liberecké klasicistní domy, které obohatil o secesní prvky a na nichž uplatnil identický tvůrčí přístup jako u kostela sv.Máří Magdalény.Nesporný vliv liberecké pozdněbarokní a klasicistní architektury potvrzuje i Kühnův erudovaný příspěvek Über bodenständige Architektur in Reichenberg (1909), publokovaný v časopise Wiener Bauindustrie Zeitung, věnovaný průčelím libereckých měšťanských domů na přelomu 18. a 19. století. Členitá přízemní vila s obytným podkrovím v mansardové střeše byla provozně rozdělena do tří částí. V suterénu se nacházely utilitární prostory, v přízemí společenská část domu a pro potřeby majitelů bylo vyhrazeno privátní podkroví. Ústředním prostorem domu je centrální vstupní hala se schodištěm, ovlivněná anglickou obytnou architekturou.Historizující reminiscence jsou zřejmé v užitém tvarosloví a celkovém pojednání fasád s tradičním užitím hrubé omítky (špricu) a hladké omítky na tektonické a dekorativní prvky (lizény, kartuše, festony)

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Publikováno v

Wohnhaus in Reichenberg, Architekt Professor Kühn. Der Architekt 1909, roč. 15, s. 79-80
KARPLUS, Arnold. Neue Landhäuser und Villen in Österreich.. Wien: Anton Schroll, 1910
Wohnhaus in Reichenberg, Architekt Max Kühn Reichenberg. Architektonische Rundschau 1909, roč. 24, tab. 7
RÜCKER, Friedrich. Ing. Prof. Max Kühn. Wien; Berlin: Gustav Ew. Konrad 1930.

Literatura a prameny

DOSTALÍK, Jan: Max Kühn. Brno 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění
RÜCKER, Friedrich: Ing. Prof. Max Kühn. Wien; Berlin: Gustav Ew. Konrad 1930.
Stavební archiv magistrátu města Liberec, složka domu čp. 796-I

Výskyty v jiných databázích

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

[IMG]

Dobový snímek vily.

Der Architekt

[IMG]

Vila krátce po dostavbě.

Der Architekt.

[IMG]

Hlavní průčelí na výřezu plánové dokumentace.

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt průčelí do ulice.

Magistrát města Liberce, archiv stavebního úřadu

[IMG]

Hala na dobovém snímku.

Architektonische Rundschau

[IMG]

Ložnice na dobovém snímku.

Architektonische Rundschau

[IMG]

Severní průčelí, obrácené do dnešní Vrbovy ulice.

Foto J. Zeman

[IMG]

Celkový pohled na vilu.

Archiv NPÚ

[IMG]

Detail zábradlí schodiště z haly.

Archiv NPÚ

[IMG]

Detail vitráže.

Archiv NPÚ