RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Jakob Schmeissner

 

1874 Marktleuthen (Německo)

1955 Norimberk (Německo)

O autorovi

Jakob Schmeissner pocházel ze starého stavitelského rodu, jehož kořeny sahají až do 17. století. Nejdříve se učil u norimberského architekta Emila Hechta a po studiích na průmyslové škole v Norimberku absolvoval Vysokou školu technickou v Mnichově, nejspíše u architekta Georga Hauberrissera. Poté odešel do Trevíru, kde pracoval pod vedením Wilhelma Schmitze na obnově zdejší katedrály. Pravděpodobně díky svému školení si oblíbil historizující tvarosloví, patrné na většině jeho realizací. V roce 1901 se usadil natrvalo v Norimberku a oženil se s Luise Balmbergerovou. V roce 1928 pak za přispění své domovské obce Marktleuthenu získal titul zemského stavebního rady a jako dlouholetý člen Svazu německých architektů byl předsedou obvodu pro Horní a střední Franky. V Českých zemích úzce a dlouhodobě spolupracoval se severočeskými textilními průmyslníky Liebiegy. Schmeissnerovým vrcholným libereckým dílem je urbanistické řešení tzv. Liebigova městečka. Jeho synem byl architekt Heinz Schmeissner, autor poválečné obnovy Norimberku.

Stavby na jiných místech

Důstojnické kasino ve Fürthu (1902–04)
Činžovní domy v Norimberku (1902-05)
Sanatorium ve Strüthu u Ansbachu (1908)
Úřednické domy pro firmu Liebieg v Železném Brodě (1910)
Základní škola v Marktleuthenu (1913)
Obytné kolonie Buchenbühl a Loher Moose (1919–22) v Norimberku
Dělnická kolonie firmy Liebieg ve Velkých Hamrech-Haraticích(20. léta 20. století)
Administrativní budova továrny Triumph-Werke (1923–24) v Norimberku
Hřbitovní kaple s pomníkem obětem první světové války na hřbitově v Marktleuthenu (1924)

Literatura

GROSSKINSK, Manfred, ed. et al. Kunstschätze des Mäzens Heinrich von Liebieg = Umělecké poklady mecenáše Heinricha von Liebiega. Frankfurt am Main: Museum Giersch, 2012.
KLEIN, Dieter: Vlivy vídeňské a mnichovské architektury na liberecké stavby. In Fontes Nissae 2001, roč. 2, č. II. Liberec: Technická univerzita 2001. s. 23-29.
RANDÁČEK, Jan: Liberecká architektura v letech 1895-1938. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého, Filozofická fakulta. Katedra dějin umění. Olomouc 1998.
ŠTERNOVÁ, Petra: Liebiegové a Liberec. Liberec: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci 2009
THIEME, Ulrich; BECKER, Felix (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler. Leipzig: Seemann 1907-1950.
Wohnhaus am Laufertorgraben, Nürnberg, Arch. Jak. Schmeissner. Der Baumeister 1908, roč. 8, 126-127
ZEMAN, Jaroslav: Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.

Odkazy

Kolonie v Norimberku:
www.baukunst-nuernberg.de

Článek v Zentralblatt der Bauverwaltung z roku 1923, věnovaný Schmeissnerově realizaci elektrárny v Norimberku - Gebersdorfu:
docs.google.com

Výskyty v jiných databázích

archINFORM:
eng.archinform.net

Wikipedie:
de.wikipedia.org

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Baukunst Nürnberg:
www.baukunst-nuernberg.de

Stavby autora

[IMG]

1901 Liberecká výšina

[IMG]

1901 Lidové sady

[IMG]

1904 Autodům Theodora Leibiega

[IMG]

1906 Lesní vila

[IMG]

1911 Liebiegova vila

[IMG]

1914 Autodům s garážemi v areálu vily Theodora Liebiega

[IMG]

1921 Domovina

[IMG]

1923 Liebiegovo městečko