RSS Facebook

Karta stavby 

Sídliště Obecně prospěšné stavební společnosti

 
Gorkého, Mozartova, Dvořákova, Sukovo nám. | Liberec - Staré Město
Goethe-Strasse, Mozart-Strasse, Grillparzer-Strasse, Eichenhügel
GPS: 50°46'36.656"N, 15°4'16.797"E
Autor:
Ernst Schäfer
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1894 - 1899
Sloh:
historismus
Historický název:
Villenviertel am Kaiserhügel
Lidový název:
Dubák
O stavbě

Návrh uliční sítě nového sídliště, vycházející ještě z houževnatě přežívající pravidelné klasicistní šachovnice, vypracoval v roce 1894 ateliér Obecně prospěšné stavební společnosti „Gemeinnüztige Baugesellschaft“ pod vedením Ernsta Schäfera. Společnost postavila na šedesát menších rodinných domů a centrum nového sídliště tvořilo parkově upravené Sukovo náměstí. Při výstavbě jednotlivých domů stavebníci museli předem souhlasit s pravidly společnosti, tykajícími se především zákazu dodatečných stavebních úprav a provozování jakéhokoliv řemesla v prostoru sídliště. Ploty jednotlivých domů zároveň musely být zhotoveny pouze v jedné dílně, aby se docílilo jednotnějšího vzhledu, a stejně tak i osázení zahrad bylo regulováno spolkem „Naturfreunde“. Výstavba sídliště proběhla v letech 1895–1901 a i díky značným omezením pro stavebníky má dodnes takřka lázeňský charakter. Přestože je na jednotlivých domech sídliště patrná snaha o jednotný architektonický výraz (oblíbený byl zejména motiv věžičky) a silný vliv doznívajícího historismu, objevují se současně prvky nastupující secese.

Kde sídliště najdete

Mapy.cz

Literatura

Das Reichenberger Villenviertel am Kaiserhügel., Reichenberger Zeitung, 26. 9. 1897, s. 7-8
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

[IMG]

Půdorysná osnova sídliště

Archiv J. Zemana

[IMG]

Dobová kresba sídliště uveřejněná v deníku Reichenberger Zeitung.

Reichenberger Zeitung, 26. 9. 1897

[IMG]

Výřez z plánové dokumentace domu čp. 591-I v Gorkého ulici.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Typický rodinný dům na dobové pohlednici.

Archiv J. Zemana

[IMG]

Typická zástavba sídliště.

Foto: P. Freiwillig

[IMG]

Detail bizarního okapu jednoho z domů.

Foto: P. Freiwillig

[IMG]

Jeden z typických domů s nárožní vížkou.

Foto: P. Freiwillig

[IMG]

Pohled do Dvořákovi ulice.

Foto: P. Freiwillig

[IMG]

Dům v Gorkého ulici.

Foto: J. Zeman

[IMG]

Výstavná "dvojvěžová" vila čp. 644-I na Sukově nám.

Foto: P. Freiwillig

[IMG]

Detail fasády domu čp. 644-I.

Foto: P. Freiwillig