RSS Facebook

Karta stavby 

Domovina

 
U Domoviny - Energetiků - U Černého dolu | Liberec - Perštýn
Heimstätten Strasse
GPS: 50°45'33.706"N, 15°3'41.887"E
Autor:
Jakob Schmeissner
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1916 - 1921
Sloh:
Doznívající secese s prvky moderny a heimatstylu
Historický název:
Heimstätte
O stavbě

Výstavba sídliště nazvaného Domovina, určeného pro válečné vysloužilce a invalidy z Liebiegovy továrny, prvního svého druhu v tehdejším Rakousko-Uhersku začalo v roce 1916. Iniciátorem stavby byl Theodor Liebieg, jenž vypracováním plánů a celkové koncepce pověřil stejně jako v případě Liebiegova městečka architekta Jakoba Schmeissnera. Realizaci kolonie provedl stavitel Richard Wojatschek. Původní Schmeissnerův plán počítal s 30 objekty, realizováno jich bylo jen 27. S plány jednotlivých domů pomáhal Jakobu Schmeissnerovi architekt Heinz Schmeissner, zřejmě Schmeissnerův syn a na realizaci dohlížel vedoucí stavebního odboru magistrátu, Rudolf Simon. Po dokončení v roce 1921 předal Thedor Liebieg kolonii městu a to ji následně převzalo do své správy. Sídliště je situováno na jižním svahu Monstrančního vrchu a je ohraničeno dnešními ulicemi U Domoviny, U Černého dolu a Energetiků, které jím prochází. Urbanistická osnova kolonie je zpracována ve stylu Liebiegova městečka, kdy jsou objekty seskupeny podél křivolakých komunikací sledujících průběh vrstevnic. Širší obvodová komunikace obepíná celé sídliště, užší uličky zajišťují přístup k jednotlivým domkům. V některých partiích kolonie domy svou štítovou orientací ke komunikaci evokují téměř vesnicky rostlou zástavbu. Oproti Liebiegovu městečku obsahuje typizované rodinné domky, buď izolované, nebo sdružené do dvojdomů či trojdomů. Jednotlivé domy jsou přízemní, podsklepené a s využitým podkrovím. Kryté jsou sedlovou střechou s taškovou krytinou, ve štítech se uplatňuje falešné hrázdění, bednění, ba dokonce lomenice. Každý dům byl vybaven zahradou, kůlnou a chlévem. Ve vnitřní dispozici byla typizace ještě markantnější. V každém domě se v přízemí nacházela hlavní obytná místnost, kuchyně a prádelna s koupelnou, v patře pak ložnice a malá půda. Formální řešení většiny domů vychází z regionální lidové architektury, ta se projevuje u lomenic, okenic s kvazilidovou ornamentikou a v dispozičním uspořádání některých objektů s vchodem situovaným na podélné straně domu, příp. v přistavěné dřevěné předsíňce. Patrný je ale i vliv liberecké klasicistní architektury. Každý z nájemníků měl domek zprvu poskytnut na rok, přičemž se musel zavázat, že se ve vlastní režii postará o nutné opravy a údržbu. Pakliže tuto podmínku splnil, mohl zde zůstat natrvalo. Zázemí kolonie obstarával objekt čp. 491–IV v ulici U Domoviny, určený k poskytování nezbytných služeb a jenž sloužil k ubytování vysloužilců, kteří tyto služby provozovali. V přízemí byly umístěny lázně, holičství, dále pak prodejny tabáku a smíšeného zboží. V patře se nacházely byty holiče, lazebníka a krejčího se ševcem, kteří zde měli také své dílny.

Kde sídliště najdete

Mapy.cz

Literatura

CORAZZA, Artur. Anlage, Unternehme: Johann Liebieg & Comp., Reichenberg: Johann Liebieg & Comp.1941.
Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1923., Reichenberg: Die Stadt Reichenberg 1923
ŠTERNOVÁ, Petra: Liebiegové a Liberec. Liberec: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci 2009
ŠTERNOVÁ, Petra: Minulost a současnost Liebiegova městečka v Liberci In BOROVCOVÁ, Alena, ed. Sborník Národního památkového ústavu v Ostravě 2010: industriální dědictví a bydlení v průmyslových aglomeracích. Ostrava: NPÚ ÚOP Ostravě, 2010
Mitteilungen des Bürgermeisters, Invalidenheim in Reichenberg. Reichenberger Zeitung, 21. 4. 1915, s. 7.
SOkA Liberec, Archiv města Liberec díl IV (Gd), Domovina čp. 474, inv. č. 821, sign. 115,kart. 505
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

[IMG]

Axonometrický pohled na sídliště

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Situační plán

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Pohled na sídliště krátce po dostavbě

ahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1923

[IMG]

Dobový snímek domu čp. 491, který tvořil zázemí kolonie

ahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1923

[IMG]

Typický dvojdomek

ahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1923

[IMG]

Sídliště krátce po dostavbě

ahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1923

[IMG]

Domy čp. 461 a 462

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Domy čp. 461 a 462, půdorys přízemí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Dvojdům čp. 470 a 471

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Dům čp. 491, současný stav

Foto J. Zeman

[IMG]

Typická zástavba sídliště

Foto J. Zeman

[IMG]

Ulice U Černého dolu

Foto J. Zeman

[IMG]

Typický domek

Foto J. Zeman