RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Adolf Foehr

 

1880 Norimberk (Německo)

1943 Praha

O autorovi

Adolf Foehr patřil k významným a mimořádně plodným tradicionalisticky orientovaným architektům meziválečného Československa. Část dětství strávil patrně v saském Annabergu, který je v pražských policejních konskripcích uváděn coby domovská obec a později se s rodiči odstěhoval do Prahy. Zde po absolvování Německé vysoké školy technické (Deutsche technische Hochschule Prag) navštěvoval mistrovskou školu Jana Kotěry na Uměleckoprůmyslové škole a nakonec vystudoval prestižní Vysokou školu technickou v Curychu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich). Po návratu do Prahy v roce 1908 si založil samostatnou architektonickou praxi v Praze-Holešovicích. Vedle své architektonické praxe byl zároveň dlouhá léta činný také coby pražský komunální politik. Poměrně záhy se Foehr etabloval u movité, německy hovořící klientely, získal titul stavebního rady a stal se „dvorním“ architektem prominentních německých stavebníků, mj. pojišťovny Dunaj či Německé agrární a průmyslové banky a banky Union.

Stavby v ústeckém okrese

Slepecká škola (dnes VUSS), Ústí nad Labem (1913)

Stavby v litoměřickém okrese

www.litomerice-leitmeritz.net

Stavby v teplickém okrese

http://www.teplice-teplitz.net/

Stavby v děčínském okrese

http://www.decin-tetschen.net/

Stavby na jiných místech


Kaple německého evangelického hřbitova, Praha Strašnice (1912)
Administrativní budova Prager Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft (dnes ČSSZ), Praha Smíchov (1912)
Expozitura Böhmische Union Bank v rakouském Linci (1912-13), přestavěno 1935, arch. Josef Ertl
Expozitura Böhmische Union Bank (dnes Česká pošta), Olomouc (1913)
Expozitura Deutsche Agrar- und Industrie Bank, Bílina (1925)
Seidnerova vila, Jihlava (1925-26)
Zaměstnanecké sídliště Mannesmannových závodů (Die Mannesmann- Röhrenwerke in Komotau), Chomutov (1926)
Administrativní budova Velkonákupní společnosti konzumních družstev, Praha Těšnov (1927-28)
Palác Dunaj, Praha, Spálená 74 (1928)
Palác Dunaj, Praha, Národní třída 138 (1928-30)
Administrativní budova společnosti Philips, Praha (1931)
Obytný komplex „Malý Berlín“ Praha Holešovice (1937-40), projekt 1932
Hummelbergova vila, Praha Zlíchov (1939)

Literatura

Bauten und Entwürfe aus Fünfundzwanzig Jahren Architekt Baurat Adolf Foehr, 1934
Lukeš Zdeněk; Splátka dluhu, Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938
; Fraktály Publishers, Praha, 2002; str.42-52
Vlček, Pavel, ed.; Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách; Academia, Praha, 2004; str. 178-79
Der Philips Neubau, Prager Tagblatt, 9. 7. 1931
Die Volkschule der Blinden, Bohemia 23.9 1913, s. 3
Eröffnung der Deutschen Blindenschule in Aussig, Bohemia 22.9 1913, s. 3-4
Der Philips Neubau, Prager Tagblatt, 9. 7. 1931
ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.
ZEMAN, Jaroslav. Malý Berlín, ASB - architektura, stavebnictví, byznys 2009, roč. VI, č. 5
ZEMAN, Jaroslav. Palác Dunaj-první výšková budova v Liberci a její tvůrce. In Památky Libereckého kraje 2010-2011., Liberec: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Liberci 2011

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

archINFORM:
eng.archinform.net

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

ASB Portál:
www.asb-portal.cz

Langweil:
langweil.info

Stavby autora

[IMG]

1928 Palác Dunaj