RSS Facebook

Karta stavby 

Kaple Neposkvrněné Panny Marie Královny andělů U Obrázku

 
Liberec - Ruprechtice
Ruppersdorf
GPS: 50°47'40.862"N, 15°4'27.808"E
Autor:
Max Kühn - (Kühn u. Fanta)
Autor:
Heinrich Fanta - (Kühn u. Fanta)
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1906 - 1907
Sloh:
moderní barokní styl se secesními prvky
Lidový název:
U Obrázku
O stavbě

Na sklonku 19. století neměly Ruprechtice stále svůj vlastní svatostánek a tak obec rozhodla o jeho zbudování na známém poutním místě v blízkosti studánky s údajnými léčivými schopnostmi. Na novostavbu vypsal Stavební výbor, zřízený za účelem stavby, soutěž (1905), kterou svými návrhy obeslali vedle místních stavitelů a architektů (mj. Eduard Beckert, Adolf Horn, Josef Pilz a Ernst Schäfer) také Max Kühn a Heinrich Fanta, kteří se krátce předtím přistěhovali do Liberce. Na doporučení magistrátu byl zvolen shodou okolností právě projekt tandemu Kühn & Fanta, a tak mohla vzniknout jejich první společná realizace, která stojí u počátků poměrně krátké, leč mimořádně úspěšné společné praxe. Stylové východisko objektu je v dobové literatuře označováno výstižným pojmem moderní barokní styl (modernen Barockstil) a v kombinaci s nepřehlédnutelnými secesními prvky vznikla mimořádně působivá a osobitá stavba, ktera i díky své dominantní poloze nad Ruprechticemi tvoří jednu z nejmalebnějších libereckých dominant.

Kde chrám najdete

Mapy.cz

Literatura

DOSTALÍK, Jan: Poutní kostel Panny Marie „U Obrázku“ v Liberci – Ruprechticích. Brno 2006. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění.
DOSTALÍK, Jan: Max Kühn. Brno 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění
Kapellenbau „Beim Bilde“, Reichenberger Zeitung, 25.3.1906, s. 5

Publikováno v

Altar der "Kapelle beim Bilde" bei Reichenberg. Architekten Professoren Kühn und Fanta. Der Architekt 1909, roč. 15, s. 15
Rückansicht der "Kapelle beim Bilde" bei Reichenberg. Der Architekt 1909, roč. 15, s. 16, tab. 8

Odkazy

Liberecké stopy architekta Kühna:
in.ihned.cz

Výskyty v jiných databázích

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

hrady cz:
www.hrady.cz

[IMG]

Hlavní průčelí

Der Architekt 1909

[IMG]

Der Architekt 1909

[IMG]

Kostel kolem r. 1930

Repro z: Friedrich Rücker: Ing. prof. Max Kühn, Wien - Berlin 1930

[IMG]

Kněžiště s hlavním oltářem

Der Architekt 1909

[IMG]

Půdorys

Repro z: Friedrich Rücker: Ing. prof. Max Kühn, Wien - Berlin 1930

[IMG]

Kalvárie

Foto A. Řičánková

[IMG]

Detail okna na hlavním průčelí

Foto A. Řičánková

[IMG]

Detail štítu

Foto A. Řičánková

[IMG]

Předsíň

Foto A. Řičánková

[IMG]

Celkový pohled

foto: Filip Landa 2008 - cíl 8. pěší pouti mládeže litoměřické diecéze

[IMG]

Loď

Foto A. Řičánková

[IMG]

Pohled ke knežišti

Foto A. Řičánková

[IMG]

Celkový pohled

Foto A. Řičánková

[IMG]

Terasa před kostelem

Foto A. Řičánková

[IMG]

Křížová cesta

Foto A. Řičánková

[IMG]

Štuková výzdoba klenby

Foto A. Řičánková

[IMG]

Štuková výzdoba klenby

Foto A. Řičánková

[IMG]

Panna Marie

Foto A. Řičánková

[IMG]

Pohled do krovu

Foto A. Řičánková

[IMG]

Pohled do kněžiště

Foto A. Řičánková

[IMG]

Varhanní kruchta na vstupem

Foto A. Řičánková

[IMG]

Oltářní menza

Foto A. Řičánková