RSS Facebook

Karta stavby 

Palác Dunaj

 
Soukenné náměstí 121 | Liberec - Perštýn
Neuplatz, Tuchplatz, Konrad Henlein Platz, Gottwaldovo nám.
GPS: 50°46'0.070"N, 15°3'22.799"E
Autor:
Adolf Foehr
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1928 - 1928
Sloh:
purismus s prvky tradicionalismu a expresionismu
Historický název:
Donauhof
O stavbě

Liberecká realizace, financovaná pojišťovnou Donau Allgemeine Versicherung A. G. byla postavena takřka současně s expoziturami v Praze. Do města přinesla typ velkoměstského, pasážového paláce a patří k Foehrovým největším mimopražským zakázkám. Novostavba znamenala zásadní hmotovou a výškovou proměnu Soukenného náměstí a zajímavá je i z hlediska památkové péče, neboť jí musel ustoupit památkově chráněný hostinec Německý dům, od Johanna Josefa Kuntze, zřejmě nejkvalitnější ukázka liberecké klasicistní měšťanské architektury. Stavební práce včetně nosného železobetonového skeletu provedla liberecká filiálka prestižní vídeňské firmy Ed. Ast, Stroner & Co., která se musela potýkat s řadou obtíží, kdy např. kvůli problematickému podloží a svedení Harcovského potoka do podzemí, musela být část domu vybudována na 820 čtyřmetrových pilotech z jedlového dřeva, nesoucích základový železobetonový rošt. Přízemí obsahovalo prodejní plochy (nacházelo se zde 14 různých obchodů), první patro bylo využíváno pro provoz pojišťovny a zbylá kromě dvou posledních sloužila k bydlení. Ústředním prostorem osmipodlažního domu byl Lichthof (světlý dvůr), rozsáhlý, provzdušněný centrální prostor krytý mohutným nadsvětlíkem, do nějž ústily čtyři pasáže a jednotlivá podlaží spojovaly dvě schodišťové „věže.“ Samozřejmostí pak bylo elektrické osvětlení, ústřední teplovodní a teplovzdušné výtápění, vodovod, domovní telefon a zdviže (2 páternostery a 3 běžné výtahy). Z uměleckohistorického hlediska stojí architektura paláce Dunaj na pomezí moderního konstruktivismu a expresionismu s vlivy populárního neoklasicistního revivalu. Protože byla budova ve vztahu k drobné okolní zástavbě značně naddimenzována, Foehr se pokusil o její optické snížení terasovitým odstupňováním posledních dvou obytných pater. Současně se mu podařilo potlačit výrazně monoblokový charakter objektu využitím expresivně zaoblených nároží vtažených do těla stavby.

V roce 2013 byla stavba rekonstruována podle návrhu architekta Petra Stolína a dostala tak zpět svou noblesu.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny:

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 121-IV Bauten und Entwürfe aus fünfundzwanzig Jahren, Baurat Adolf Foehr, Praha: Adolf Foehr 1934, nepag.
Das „Donau“ Haus in Reichenberg, Reichenberger Zeitung, 8. 4. 1928
„Donauhof“ der monumentale hochbau Reichenbergs, Reichenberger Zeitung, 1. 8. 1929, příloha
KARPAŠ, Roman (ed.), Kniha o Liberci, Liberec: Dialog 1996
KERL, Karl (ed.), Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper Band: 1 Reichenberg, Berlin: Deutscher Kommunal-Verlag 1929
ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.
ZEMAN, Jaroslav. Palác Dunaj-první výšková budova v Liberci a její tvůrce. In Památky Libereckého kraje 2010-2011., Liberec: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Liberci 2011

[IMG]

fotografie současného stavu

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

Pohled na nároží od obchodního centra Forum.

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

detail nároží

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Detail nároží

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Portál z Fügnerovy ulice

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

dobové obložení výtahu

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Dobové obložení výtahu

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

Schodiště

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

Schodiště

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

Interiér - současný stav

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

Parter průčelí obráceného do Revoluční ulice

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Historický pohled na palác Dunaj od městského mlýnu (dnes palác Nisa)

KERL, Karl. Reichenberg. 1929

[IMG]

Průběh stavby paláce Dunaj

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 121-IV

[IMG]

Palác Dunaj krátce pro dokončení.

Bauten und Entwürfe aus fünfundzwanzig Jahren, Baurat Adolf Foehr, Praha: Adolf Foehr 1934

[IMG]

celková situace

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 121-IV

[IMG]

Palác Dunaj po rekonstrukci

foto: Filip Landa