RSS Facebook

Karta stavby 

Klášterní kostel sv. Vavřince

 
Klášterní 33 | Jablonné v Podještědí
Deutsch Gabel
GPS: 50°45'55.592"N, 14°45'43.819"E
Autor:
Johann Lucas Hildebrandt
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1699 - 1729
Sloh:
Baroko
Aktuální název:
Bazilika minor svatého Vavřince a svaté Zdislavy
Historický název:
St. Laurenzkirche
O stavbě

Jedna z prvních velkých staveb J. L. von Hildebrandta je spojovacím článkem mezi turínskou tvorbou Guarina Guariniho a českým vrcholným barokem. Hildebrandt zde aplikoval půdorys Guariniho kostela San Lorenzo na řecký kříž, přičemž ústřední prostor komponoval ve shodě s turínskou předlohou. Loď chrámu je zaklenuta mohutnou kopulí na tamburu a její tlak je za pomocí mohutných pendentivů převeden do obvodových stěn. Podobně jako v Turíně, jsou i zde pendentivy svedeny do podpor, které jsou vyduté a prolomené kaplemi s oratořemi na sloupech. Uvedený systém řešení sakrálního prostoru Hildebrandt posléze zopakoval při plánování vídeňského piaristického kostela Maria Treu. Výstavbu řídili italští stavitelé P. Bianco a po roce 1706 Domenico Perini, který při dokončování horních pater a kupole původní plán upravil.

Kde kostel najdete

Mapy.cz

Předobraz

Kostel sv. Vavřince (San Lorenzo) v Turíně (1666-1679), Guarino Guarini

Literatura a prameny

BLAŽÍČEK, Oldřich J., PREISS, Pavel. Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném. Olomouc: Edice Krystal, 1948.
HORYNA, Mojmír. Kryštof Dientzenhofer (1655-1722): k 350. výročí narození génia českého baroka. Praha: Národní památkový ústav 2005.
VLČEK, Pavel. Johann Lucas von Hildebrandt a jeho vliv na českou architekturu. Praha: České vysoké učení technické, 2010.

Odkazy

Virtuální prohlídka exteriéru kostela:
www.virtualtravel.cz

Leták ve formátu pdf věnovaný kostelu v rámci projektu Via Sacra:
www.oberlausitz.com

Stránky farnosti:
www.zdislava.cz

Výskyty v jiných databázích

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

hrady cz:
www.hrady.cz

Česká televize:
www.ceskatelevize.cz

Fotohistorie:
www.fotohistorie.cz

Bildindex:
www.bildindex.de

Europeana:
www.europeana.eu

turistik:
www.turistik.cz

[IMG]

Hlavní průčelí na historickém snímku.

Bildindex.de

[IMG]

Půdorys.

Bildindex.de

[IMG]

Srovnání půdorysu kostela sv. Vavřince v Jablonném a Piaristického kostela Maria Treu ve Vídni.

Bildindex.de

[IMG]

Kresba průčelí klášterního kostela od Domenica Periniho z roku 1713.

Liechtensteinský archiv, Vídeň

[IMG]

Rytina kláštera z konce 18. století od Josefa Antonína Schmidta.

BLAŽÍČEK, Oldřich J., PREISS, Pavel. Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném.

[IMG]

Pohled do kněžiště na archivním snímku.

Bildindex.de

[IMG]

Historický snímek interiéru. Pohled na kapli s oratoří, prolomenou v podpoře pendetivu.

Bildindex.de

[IMG]

Zasněžené Jablonné s klášterním kostelem na historické pohlednici.

[IMG]

Kostel na historické pohlednici.

Archiv J. Zemana

[IMG]

uplatnění baziliky v krajině, vzadu věž zámku Lemberk, v popředí vyhlídková věž (dříve věž kostela Narození P. Marie)

foto: Filip Landa

[IMG]

Hlavní průčelí

foto: Filip Landa

[IMG]

Hlavní vstup do kostela.

Foto J. Zeman

[IMG]

Socha sv. Zdislavy na průčelí chrámu.

Foto J. Zeman

[IMG]

Varhanní kruchta.

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do mohutné kupole na tamburu.

Foto J. Zeman

[IMG]

Pohled do kněžiště.

Foto J. Zeman

[IMG]

Detail vyduté podpory pendetivu, prolomené kaplí s oratoří.

Foto J. Zeman