RSS Facebook

Karta stavby 

Soutěžní návrh na Severočeské muzeum "Stella"

 
Masarykova | Liberec - Staré Město
Masarykova | Liberec - Staré Město
GPS: 50°46'29.295"N, 15°4'7.777"E
Autor:
Josef Maria Olbrich
Účel stavby:
Stavba pro kulturu
Výstavba:
1895
Sloh:
Neorenesance
Historický název:
Nordböhmisches Gewerbe-Museum in Reichenberg
O stavbě

Přestože se Liberec mohl pyšnit prvním uměleckohistorickým muzeem v Čechách, palčivě mu chyběla nová, reprezentativní budova, schopná obsáhnout neustále se rozšiřující a sídlilo provizorně v různých objektech. Proto se v roce 1893 začalo uvažovat o stavbě nové budovy. Svou roli zde nepochybně hrála i skutečnost, že zemský sněm nedlouho předtím finančně podpořil výstavbu mladšího uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Na sněm se tedy obrátilo i kuratorium libereckého muzea a finanční prostředky pro stavbu budovy se mu podařilo získat. Vypracováním projektu byl pověřen tvůrčí tandem Miksch & Niedzielski, ale jejich návrh nakonec nebyl realizován. Další aktivity týkající se novostavby muzejní budovy se objevily až v roce 1895, kdy se magistrát rozhodl na stavbu věnovat pozemky někdejší botanické zahrady a plovárny. Téhož roku byla vypsána veřejná architektonická soutěž, ze které se do užšího výběru dostalo šest návrhů, vesměs od architektů zvučných jmen, přičemž jednotlivým návrhům byl dokonce věnován značný prostor v prestižním časopise Der Architekt. Olbrich se pod heslem „Stella“ prezentoval s návrhem monumentální neorenesanční budovy. Ta již anticipuje jeho pozdější secesní tvorbu a svým hmotovým řešením se částečně blíží proslulému pavilonu Secese ve Vídni. Střed symetrické budovy tvoří mohutná centrální část s předsazeným portikem, završená značně převýšenou, monumentální kupolí. Rizality bočních křídel vrcholí atikou se sochařskou výzdobou a po stranách citují motiv portiku centrální části, zde však završený frontonem. Poměrně prosté fasády jsou pokryty uměřeným, téměř filigránským protosecesním dekorem. Protipól střízlivých fasád tvoří bohatě zdobená kopule se sochařskou výzdobou.

Kde stavbu měla stát

Mapy.cz

Literatura

ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.

Publikováno v

Die Concurrenz um das Nordbohmische Gewerbe-Museum in Reichenberg in: Der Architekt II, 1896, 13-20, 41-42, taf. 25-31, 35-36, 73-74

[IMG]

Perspektivní kresba

Archiv Severočeského muzea v Liberci

[IMG]

Půdorys podkroví

Archiv Severočeského muzea v Liberci

[IMG]

Zadní průčelí

Archiv Severočeského muzea v Liberci

[IMG]

Řez

Der Architekt