RSS Facebook

Karta stavby 

Schubertova vila

 
Václavská 471 | Hrádek nad Nisou
GPS: 50°51'5.836"N, 14°50'34.901"E
Autor:
Max Hans Kühne - (Lossow u. Kühne)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1924 - 1924
Sloh:
Neoklasicismus
Aktuální název:
Městská knihovna Hrádek nad Nisou
O stavbě

Výstavnou vilu si nechal od renomované kanceláře Lossow & Kühne postavit ředitel nejstarší hrádecké továrny, někdejší přádelny firmy F. A. Hiebsch. Tu po požáru v roce 1907 získala žitavská firma Hermann Schubert, jejíž hrádeckou pobočku řídil Oswald Schubert, Nové rodinné sídlo si nechal Oswald Schubert vystavět v roce 1924, přičemž bez zajímavosti jistě není fakt, že v nedaleké domovské Žitavě se nacházejí další dvě vily kanceláře Lossow & Kühne, vila ředitele Hermanna Schneidera spolu s rezidencí průmyslníka Alfreda Morase. Po válce byla vila dlouhou dobu využívána pro potřeby jeslí a dnes zde sídlí mj. městská knihovna, zčásti slouží bydlení. Mohutná vila na půdorysu písmene „L,“ krytá robustní mansardovou střechou vychází z těžkých barokizujících forem, kombinovaných s populárním neoklasicismem, který v severních Čechách zdomácněl. Střídmé fasády s hrubou, stříkanou omítkou (tzv. špricem) oživují francouzská okna s půlkruhovými záklenky v přízemí, obrácená na předsazenou terasu a elegantní zimní zahrada se střešní terasou přístupnou z patra, vystupující z jinak sevřené hmoty vily. Součástí předpolí domu byla náročně komponovaná zahrada se systémem schodišť a teras. Symetrické hlavní průčelí je rytmizováno pravidelným rastrem oken, v přízemí půlkruhových a v patře obdélných. Dominantním prvkem vily je asymetricky situovaný robustní vstupní portikus při boční fasádě (odkud je také hlavní vstup do objektu), který svým barokizujícím architektonickým řešením může evokovat takřka sallu terrenu. Součástí decentně pojatých fasád je i mimořádně kvalitní soubor uměleckořemeslných prvků (náročně pojednané okenní mříže, mříž nadsvětlíku, oplocení teras, relikty původních svítidel). Honosnému průčelí je přizpůsobeno i reprezentativní, takřka „zámecké" předpolí domu. S tradicionalistickým exteriérem kontrastuje nápaditý, racionálně řešený půdorys s efektivní skladbou místností, jeden z typických znaků tvorby ateliéru. Vnitřní dispozice vychází z halového domu. Kolem ústřední haly s krbem jsou seskupeny jednotlivé reprezentativní a provozní místnosti (šatna, pánský pokoj, knihovna, zimní zahrada, jídelna). Reprezentativní schodiště z haly ústí do privátního patra, určeného pro rodinu majitele domu, kde se vedle hostinského a dětského pokoje nacházela také ložnice manželů Schubertových s přístupem na terasu, situovanou nad zimní zahradou. Sekundární, boční schodiště sloužilo personálu vily a vedlo do obytných prostor služebnictva, přičemž jak bylo v této době obvyklé, tato provozní část byla důsledně separována od obytné a reprezentativní části domu. Zázemí (kotelna, sklepy) bylo situováno v utilitárních prostorech v suterénu vily.

Paralela

Löblova vila v Jablonci nad Nisou(1925), Lossow & Kühne

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

BERAN, Lukáš, ed. a VALCHÁŘOVÁ, Vladislava, ed. Industriál Libereckého kraje: technické stavby a průmyslová architektura: průvodce. Praha: ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví 2007
HARTMANN, Angela; WILLIAM LOSSOW, MAX HANS KÜHNE - Zwei Architektenmonographien; 2006
ZEMAN, Jaroslav. Mezi tradicí a modernitou – tvorba ateliéru Lossow & Kühne v severních Čechách. In Fontes Nissae 2011, roč. 12, č. XII. Liberec: Technická univerzita 2012
ZEMAN, Jaroslav. Návrh na prohlášení věci za kulturní památku: Vila Hermanna Schuberta v Hrádku nad Nisou, Liberec 2014

Výskyty v jiných databázích

registr VCPD:
www.industrialnitopografie.cz

[IMG]

Hlavní průčelí na historické fotografii

Hrádek ve fotografiích

[IMG]

Přísná symetrie hlavního průčelí.

Hrádek ve fotografiích

[IMG]

Vila využívaná jako jesle.

Hrádek ve fotografiích

[IMG]

Mimořádně náročná vstupní hala vily.

Hrádek ve fotografiích

[IMG]

Celkový pohled

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Hlavičkový papír firmy Schubert s pohledem na areál továrny.

Archiv J. Zemana

[IMG]

Vstupní portikus

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Zimní zahrada

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Hlavní vstup

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Nadsvětlík hlavního vstupu s mříží

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Zadní fasáda

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Vstupní dveře do zahrady

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Zadní fasáda

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail okenních mříží ve vstupním portiku

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Boční dveře pro služebnictvo

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Hala

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail sloupku u paty schodiště

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Strop haly

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Mramorový krb v hale

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Dveře z haly do jídelny

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Dveře z haly do jídelny, detail kliky

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Knihovna, původní vestavěný nábytek s dveřmi do zimní zahrady

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail dveří do zimní zahrady se skříňkami v ostění, v nichž je i důmyslně umístěno zařízení na stahování rolet

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Zařízení na stahování rolet

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail štukového stropu

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Dveře mezi jídelnou a halou

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Vestavěná knihovna

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail schodiště

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Zábradlí schodiště z haly v patře

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Špaletové okno v patře

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail okenní olivy

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Původní garnýž

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail mechanismu na ovládání žaluzií

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Boční schodiště pro služebnictvo

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Detail schodiště pro služebnictvo

Foto J. Zeman 2014

[IMG]

Pata schodiště pro služebnictvo

Foto J. Zeman 2014