RSS Facebook

Karta stavby 

Jakobova vila - nerealizovaná varianta

 
Klášterní 954 | Liberec - Staré Město
Karl Herzig Strasse
GPS: 50°46'9.229"N, 15°3'57.032"E
Autor:
Ferdinand Elstner
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1923 - 1923
Sloh:
Tradicionalismus
O stavbě

Ferdinand Elstner je autorem prvního, nerealizovaného návrhu na luxusní vilu místního textilního průmyslníka Oskara Jakoba. Elstner navrhl v říjnu 1923 tradicionalistický dům, nikterak nevybočující z běžné místní produkce. Jakob se však rozhodl nakonec angažovat kancelář Lossow & Kühne, jež vypracovala 15. srpna 1924 finální projekt, který stojí počátku liberecké filiálky, zřízené krátce na to.

Kde stavbu měla stát

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 954-I
ZEMAN, Jaroslav. Mezi tradicí a modernitou – tvorba ateliéru Lossow & Kühne v severních Čechách.In Fontes Nissae. 2011, roč. 10, č. XII. Liberec: Technická univerzita, 2011

[IMG]

Projekt vily.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Situace.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Hlavní průčelí.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu