RSS Facebook

Karta stavby 

Palác Syner

 
Rumunská 9 | Liberec - Perštýn
GPS: 50°45'58.907"N, 15°3'31.302"E
Spoluautor:
Jiří Suchomel - (SIAL)
Spoluautor:
Martin Šaml - (SIAL)
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1996 - 1998
Sloh:
stavba s postmoderními rysy
Aktuální název:
Millenium
O stavbě

Realizace víceúčelové budovy v dolním centru Liberce byla odvozena z přepracované předchozí studie Jiřího Suchomela. Komerční projekt se snažil dotvořit městský prostor na pozemku s výraznými výškovými rozdíly. Objekt hmotově a materiálově reaguje na okolní různorodou zástavbu, urbanisticky ji doplňuje. Je řešen jako průnik ležatého hranolu a válce, obloženého umělým pískovcem. Tato základní kompozice je doplněna o řadu menších tvarových prvků.

V interiérech jsou kombinovány provozy hotelové, obchodní, kancelářské a restaurační. Pod budovou jsou čtyřpatrové podzemní garáže. Předpokládaný hlavní vstup se nachází v prosklené části a je zdůrazněn šikmou skleněnou stěnou a červenou markýzou (dílo J. Suchomela a M. Šamla, podobně jako vodopád z černého opakního skla ve vstupní hale). Palác tvoří velmi výraznou dominantu v okolí a je často kritizován pro svou předimenzovanost a nevyrovnanost.

Stavba se bohužel stala symbolem nenaplnění autorova záměru a jeho nerespektování uživatelem. Realizace probíhala v rychlém tempu za neustálých změn požadavků na využítí komplexu. Už od počátku provozu objekt silně trpí nešťastnými zásahy, které autoři nemohou nijak ovlivnit. Především se nerealizoval původní záměr s využitím střešních krabicových nástaveb jako rezidenční části, investor opakovaně zaměňuje provozy kancelářské a obchodní a upravuje k tomu dispoziční řešení. Hlavní vstup byl také přesunut do válcové části budovy, ačkoliv se do budovy mělo podle původního konceptu vstupovat právě z hranolové části.

I proto nebyla stavba nikdy kladně přijata veřejností. Do kritiky se spíš promítá vztah k majiteli než názor na stavbu jako takovou. Rozporuplnost názorů ilustruje také fakt, že Palác Syner byl odborníky navržen na Stavbu roku 1999 a obdržel diplom za nominaci.

Autorský tým

J. Suchomel, J. Syrovátko, M. Šaml, J. Franc, V. Schneider, J. Prskavec

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

NPÚ:
www.npu.cz

Palác Syner:
www.palacsyner.cz

Stavba roku 99:
www.abf.cz

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
www.archiweb.cz

[IMG]

archiv Jiřího Suchomela

[IMG]

archiv Jiřího Suchomela

[IMG]

archiv Jiřího Suchomela

[IMG]

archiv Jiřího Suchomela

[IMG]

archiv Jiřího Suchomela

[IMG]

archiv Jiřího Suchomela

[IMG]

archiv Jiřího Suchomela

[IMG]

archiv Jiřího Suchomela

[IMG]

model původní studie (J. Suchomel s N.Mc Brierty, M.Hardcastle, M.Šamlem)

archiv J. Suchomela

[IMG]

model původní studie (J. Suchomel s N.Mc Brierty, M.Hardcastle, M.Šamlem)

archiv J. Suchomela

[IMG]

model původní studie (J. Suchomel s N.Mc Brierty, M.Hardcastle, M.Šamlem)

archiv J. Suchomela