RSS Facebook

Karta stavby 

Hřbitov ve Višňové

 
u kostela sv. Ducha | Višňová
Autor:
Matěj Páral
Účel stavby:
Funerální stavba
Výstavba:
1996
Sloh:
postmoderna
O stavbě

Semestrální práce v rámci ateliéru Jana Sedláka a Ivana Hnízdila na FA ČVUT. Úloha spočívala v obnově buldozerem zahrnutého hřbitova, navrácení možnosti opět pohřbívat, aby současní obyvatelé získali k místu vazbu. Návrh vymezil novou menší plochu pro pohřbívání, v západní části načrtl parkovou úpravu v půdorysu zářícího kříže ve vazbě na původní márnici a nový hromadný hrob pro ostatky nacházené při zásazích do terénu. Na křížení umístil novou mramorovou kašnu ve smyslu pramene živé vody stékající z nerezového krucifixu. Tři vstupy na hřbitov byly opatřeny novými branami a spojeny obrazně s třemi zeměmi trojmezí vysazením národních stromů, české lípy, polské vrby a německého dubu.

Lokace

mapy.cz

[IMG]

situační výkres

archiv autora