RSS Facebook

Karta stavby 

Vila JUDr. Reinharda Turnwalda

 
Veleslavínova 183 | Liberec - Kristiánov
Hoffmannstrasse
GPS: 50°46'20.658"N, 15°4'54.995"E
Autor:
Alfred Keller
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1924 - 1924
Sloh:
Neobiedermeier, neoklasicismus
O stavbě

Vilu čp. 183-V ve Veleslavínově ulici si nechal navrhnout od významného vídeňského architekta Alfreda Kellera liberecký právník JUDr. Reinhard Turnwald. Z torzálně dochované plánové dokumentace vyplývá, že prvotní projekt vypracovaný v dubnu 1924 se mírně liší od výsledné realizace. Ve svém formálním řešení se vila odvolává na silné místní stavební tradice, což představuje spolu s citlivým zasazením stavby do kontextu okolní zástavby charakteristický rys Kellerovy tvorby. Výlučné postavení vily v okolní, spíše průměrné zástavbě potvrzuje situování domu na navážce, zpevněné masivním věncem ze žulových kvádrů. Do ulice se obrací reprezentativním, přísně symetrickým štítovým průčelím s předsazenou terasou s figurální sochařskou výzdobou s postavami putti na soklech po stranách barokně tvarovaného schodiště. Horizontální průčelí s hrubou stříkanou omítkou (tzv. liberecký špric) je v přízemí rytmizováno čtyřmi půlkruhovými okny s paprskově děleným zakončením a centrálním portálem s kartuší, od které se vinou vavřínové festony. Výzdoba fasád se omezuje na jemný štukový dekor v podokenních polích. Hlavní vstup do domu je pak situován na severním průčelí, v předsazeném symetrickém rizalitu. Dům završuje mansardová střecha s obytným podkrovím. Součástí vily je i náročná, parkově upravená zahrada a zajímavá dobová garáž. Vila byla rovněž vděčným objektem filmařů a tak si mj. zahrála i v oblíbeném seriálu Dobrodružství kriminalistiky, konkrétně v epizodě Rekonstrukce.
Elegantní neoklasicistní objekt náleží spolu s realizacemi drážďanského ateliéru Lossow & Kühne k nejhodnotnějším příkladům individuálního bydlení v meziválečném Liberci. Oblíbený neoklasicismus, který představoval stylové východisko řady staveb a prosazoval se v různých modifikacích po celé Evropě, je vyjádřením dobové touhy najít nadčasový a obecně platný architektonický jazyk, přičemž inspiraci pro svou tvorbu architekti čerpali především v antice a regionální klasicistní architektuře.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura a prameny

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 183 – V
ZEMAN, Jaroslav. karta vily JUDr. Reinholda Turnwalda, obsažená ve výstupu Plošného průzkumu, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století za rok 2011, uloženo v evidenčních sbírkách NPÚ ÚOP v Liberci.

[IMG]

Hlavní průčelí, obrácené do Veleslavínovi ulice.

Foto J. Zeman

[IMG]

Situace.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Hlavní (jižní) průčelí.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys suterénu.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys přízemí.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Půdorys patra.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Detail krbu

sreality.cz

[IMG]

Pohled do obývacího schodiště

sreality.cz

[IMG]

Schodiště

sreality.cz

[IMG]

Původní umyvadlo v koupelně

sreality.cz

[IMG]

Původní vana

sreality.cz

[IMG]

Centrální partie vily s vchodem na terasu.

Foto J. Zeman

[IMG]

Původní garáž.

Foto J. Zeman

[IMG]

Hlavní vstup

sreality.cz

[IMG]

Předsazené schodiště do zahrady

sreality.cz

[IMG]

Detail dekorativní vázy v zahradě

sreality.cz

[IMG]

Garáž

sreality.cz