RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Hermann (Hans) Wunderlich

 

1899 České Budějovice

1981 Kolín nad Rýnem

O autorovi

Architekt Wunderlich se narodil v Českých Budějovicích, jako syn ředitele. V letech 1917—18 sloužil v rakouské armádě, v níž dosáhl hodnosti praporčíka a roky 1918 a 1919 strávil v italském zajateckém táboře. V letech 1920—1925 pak studoval architekturu na Německé vysoké škole technické v Praze (DTH) u profesora Arthura Payra. Na škole zůstal pracovat jako konstruktér a v roce 1932 zde obhájil doktorát. Od roku 1935 zde působil jako mimořádný docent. V roce 1938 vstoupil do Sudetendeutsche Partei, od následujícího roku byl členem NSDAP a SS. Ve školním roce 1939/1940 působil jako asistent na DTH. Ve školním roce 1940/41 byl zástupcem vedoucího katedry. V letech 1941—943 na DTH působil jako mimořádný profesorem, v letech 1943—1945 již jako řádný profesor osídlení, hospodářství a stavby měst. Od srpna 1939 do roku 1945 zastával pozici vedoucího svazu docentů na Německé vysoké škole Technické v Praze. V roce 1940 vystoupil z církve. Od dubna 1940 byl pražským radním. Byl i příslušníkem SS v hodnosti Unterscharfführer. Za protektorátu zastával funkci prvního místopředsedy Plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí, v níž byli činní čeští i němečtí členové. S druhým místopředsedou, jímž nebyl nikdo menší, než jeden z nejvýznamnějších českých urbanistů Alois Mikuškovic, ho dokonce pojilo přátelství. Po druhé světové válce žil Kolíně nad Rýnem a působil zde jako vedoucí stavebního oddělení Kaufhof AG. Stal se i členem Akademie pro městskou výstavbu a územní plánování v Důsseldorfu.

Stavby na jiných místech

Centrála společnosti Kaufhof v Kolíně nad Rýnem, Leonhard-Tietz-Str. 1-5 (1953-60)
Parkovací dům společnosti Kaufhof v Kolíně nad Rýnem, Cäcilienstraße (1956-57)

Literatura

HOŘEJŠ, Miloš. Plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí a její činnost za Protektorátu., In Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války. Praha: Národní technické muzeum, 2009.
JOSEFOVIČOVÁ, Milena. Německá vysoká škola technická v Praze 1938-1945.
Praha, 2011. Dizertační práce (PhD.). Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, České a československé dějiny.
Národní archiv Praha, Fond Policejní ředitelství Praha II, všeobecná spisovna 1941-1950 , kart. 12870, sign. V 6005/3 Hermann Wunderlich

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
de.wikipedia.org

Stavby autora

[IMG]

1939 Elektrické domy