RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Zdeněk Plesník

 

1914 Valašské Meziříčí

2003 Zlín

O autorovi

Akademický architekt Zdeněk Plesník studoval v letech 1933 až 1937 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Pavla Janáka, přičemž v roce 1936 krátce pracoval u Jaromíra Krejcara, kde se podílel na soutěžním projektu československého pavilonu pro výstavu v Paříži. K architektuře ho dle vlastních slov přivedlo okouzlení dílem Le Corbusiera. Po dokončení studií pracoval dva roky ve stavebním oddělení firmy Baťa ve Zlíně. V roce 1939 nastoupil do ateliéru Josefa Gočára na Akademii výtvarných umění v Praze, ale již 17. listopadu byl zatčen a rok vězněn spolu s dalšími českými studenty v Oranienburgu. V letech 1941 až 1945 pracoval ve filmových ateliérech Zlín a studium na AVU dokončil až po válce u Jaroslava Frágnera. V letech 1948 - 1976 pracoval ve státním podniku Centroprojekt Gottwaldov, nástupnické organizaci někdejší Baťovy projekční kanceláře, kde navrhl řadu průmyslových staveb, veřejných i administrativních budov, škol a rodinných domů. Plesník byl architektem, který obdobně jako Karel Hubáček dokázal vybudovat stavby, které obstojí i před nejpřísnějšími kritérii kladenými na českou architekturu dvacátého století, což dokládá mj. i jeho tvůrčí pojetí tzv. sorely, reprezentované mj. budovou dopravního podniku ve Zlíně z roku 1956.

Stavby na jiných místech

Dům manželů Čistínových ve Zlíně (1939)
Vila Ludvíka Maloty (1942), ve Zlíně
Vila Miroslava Zikmunda ve Zlíně (1953)
Vila Jiřího Hanzelky ve Zlíně (1953-55)
Hvězdárna ve Valašském Meziříčí (1950-56)
Rozhlasový vysílač v Pekingu (1954-56)
Liškova vila ve Zlíně (1959)
Budova Kancelářských strojů ve Zlíně (1960)
Oděvní závody Prostějov (1963)
Budova Centroprojektu, ve Zlíně (1968)
Bártova vila ve Zlíně (1987)
Budova Fotografie ve Zlíně (1990)

Literatura

CHLÁDEK, Zdeněk. Zemřel architekt Zdeněk Plesník. Prostor Zlín 2003,Roč. 10, č. 4,s.28-31
STRAKOŠ, Martin. Zdeněk Plesnik: architektonické dílo. Fórum architektury a stavitelství, 1999, 7(3, 4), s. 73.
ŠVÁCHA, Rostislav. Zdeněk Plesník. Bulletin české komory architektů 2010, roč. 17, č.1, s. 9-11
Kališ, Plesník, Švácha, Václavík, Všetečková, Všetečka, Zikmund: 3 vily architekta Zdeňka Plesníka, Galerie Jaroslava Fragnera, 2001

Odkazy

Medailon Zdeňka Plesníka od Zdeňka Chládka:
www.chladekarchitekti.cz

Jeden z posledních rozhovorů se Zdeňkem Plesníkem:
kultura.idnes.cz

Zajímavá brožurka věnovaná zlínské architektuře:
www.zlin.eu

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Archiweb:
archiweb.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnestavby.cz

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

Zlínská architektura:
www.architekturazlin.cz

Stavby autora

[IMG]

1976 Státní výzkumný ústav textilní