RSS Facebook

Karta stavby 

Dům s lékárnou

 
Polní | Liberec - Stráž nad Nisou
Alt Habendorf
GPS: 50.7885156N, 15.0297594E
Spoluautor:
Josef Effenberger - (Effenberger u. Noppes)
Spoluautor:
Fritz Noppes - (Effenberger u. Noppes)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1926 - 1926
Sloh:
Art Déco
O stavbě

Obytný dům s lékárnou a přilehlou velkorysou zahradou si nechal v roce 1926 navrhnout od architektonické kanceláře Effenberger & Noppes MUDr. Lebeda. Vzhledem k tomu, že se původní plánová dokumentace dochovala pouze torzálně, neznáme dispoziční řešení domu, nicméně lze předpokládat, že část přízemí byla vyhrazena právě zmíněné lékárně. V architektonickém řešení domu převládá populární art déco, podobně jako v nejvýznamnější realizaci kanceláře, kinu Varšava, nicméně zároveň jsou zde patrné nepřehlédnutelné vlivy pro region typické pozdně barokní a klasicistní architektury. Ta představovala pro místní, tradicionalisticky zaměřené architekty významný inspirační zdroj.

Kde dům najdete

Mapy.cz

Prameny

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu 272-XXVI

[IMG]

Celkový pohled, současný stav

Foto J. Žid

[IMG]

Situace

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Detail hlavního vstupu

Foto J. Žid

[IMG]

Boční vstup

Foto J. Žid

[IMG]

Detail portálu

Foto J. Žid

[IMG]

Detail art décových okének v přízemí

Foto J. Žid