RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

František Vahala

 

1881 Hustopeče nad Bečvou

1942 Praha

O autorovi

František Vahala absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou školu v Praze u Jana Kotěry a Stanislava Suchardy a následně pracoval v architektonické kanceláři u Otakara Novotného a poté u Antonína Balšánka v kanceláři pro stavbu Obecního domu v Praze. Posléze si založil vlastní architektonickou praxi. Ve své tvorbě se nevěnoval pouze architektuře, ale podílel se i na návrzích interiérů a nábytku. Není tedy náhoda, že krátce zastával místo profesora na Státní škole bytového průmyslu (1921-22). Pro Vahalovu tvorbu jsou příznačné nadčasové, klasicizující, monumentální formy s ušlechtilým detailem.

Stavby v ústeckém okrese

Masarykovo zdymadlo, Ústí nad Labem (1935)

Stavby na jiných místech

Reálné gymnasium ve Zlatých Moravcích, na Slovensku (1920)
Rodinné domy pro úředníky továrníka Slavíka (1927-28), v Hrochově Týnci
Gymnázium Jaroslava Seiferta v Praze Vysočanech
Justiční palác v Moravské Ostravě (1924)
Reálné gymnázium a české státní školy v Novém Jičíně (1924-35)
Ústřední škola bytového průmyslu na Žižkově (1927, dnešní VOŠUP a SUPŠ)

Literatura

ŠOPÁK, Pavel. František Vahala. Architekt 2001,, 47, č. 7, s. 70-71. ISSN 0862-7010
ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006.
; Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.
VLČEK, Pavel, ed.; Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách; Academia, Praha, 2004.

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

registr VCPD:
vcpd.cvut.cz

Stavby autora

[IMG]

1930 Skloexport