RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Luize Holdinghausenové

 
Husova 184 | Liberec - Kristiánov
Krankenhaus Gasse, Heinrich Liebieg Strasse
GPS: 50°46'21.817"N, 15°4'50.437"E
Autor:
Max Hans Kühne - (Lossow u. Kühne)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1924 - 1925
Sloh:
neoklasicismus
O stavbě

Vila vyprojektovaná renomovanou drážďanskou architektonickou kanceláří Lossow & Kühne pro Luize Holdinghausenovou vychází ze zdomácnělé barokizující moderny a soudobého neoklasicismu, navazujícího na silné místní stavební tradice. V jejich řešení je patrný vliv anglického halového domu, zprostředkovaný střední Evropě mimořádně vlivnou knihou Das englische Haus: Entwicklung, Bedingungen,Anlage, Aufbau, Einrichtung und Innenraum od propagátora anglické architektury, Hermanna Muthesia. Symetrické hlavní průčelí, vykazuje řadu styčných prvků se zbořenou budovou drážďanské obchodní komory od týchž tvůrců. Význam vily dokládá i fakt, že byla publikována ve výpravné monografii Architekten Lossow & Kühne Dresden, vydané roku 1930 v prestižní edici Neue Werkkunst, ke které napsal úvodní studii význačný historik umění Werner Hegemann.

Kde vilu najdete:

Mapy.cz

Literatura a prameny:

Architektur Ausstellung Hans Max Kühne. Reichenberger Zeitung, 17. 1. 1932, s. 7.
Arch. William Lossow u. Max Hans Kühne Dresden. Gebäude der Handelskammer in Dresden. Die Kunst 1911, roč. 14, s. 441-447
Jahrbuch und Wohnungs-Anzeiger der Stadt Reichenberg 1925. Reichenberg: Die Stadt Reichenberg 1925
HEGEMANN, Werner. Architekten Lossow & Kühne Dresden. Berlin: F. E. Hübsch 1930. Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 184-V.
ZEMAN, Jaroslav. Návrh na prohlášení věci za kulturní památku: Vila Holdinghausen čp. 184 – V, Husova ul., Praha 2011

[IMG]

Hlavní průčelí.

Foto: P. Freiwillig

[IMG]

Hlavní vstup do vily.

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Vstupní hala se schodištěm do patra.

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Hlavní průčelí a zahradní pavilon na výřezu plánové dokumentace.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 184-V.

[IMG]

Půdorys přízemí.

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 184-V.

[IMG]

Zahradní pavilon.

HEGEMANN, Werner. Architekten Lossow & Kühne Dresden. Berlin: F. E. Hübsch 1930.