RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Johann Josef Kunze (Kuntze)

 

1724 Hrádek nad Nisou

1800 Liberec

O autorovi

Jako syn zednického mistra Christopha Kunze se vyučil stejnému řemeslu. Po ukončení školy se přesunul do Liberce, kde se postupně stal starším libereckého cechu zedníků. Působil také jako panský stavitel Clam-Gallasů. V počátcích svého působení tvořil v barokním stylu, ale od 80. let přešel ke klasicismu. Navrhoval jak stavby nové, tak přestavoval a opravoval v rámci panství i starší. Bydlel v tzv. Filipově městě, kde si pro sebe postavil roku 1782 dům (čp. 108–I na Nerudově nám., dnešní restaurace Černý kůň), přičemž byl zároveň majitelem dalších lukrativních parcel v tomto místě. Pozemky vyženil sňatkem s dcerou libereckého měšťana Marií Terezií Schöpferovou.

Stavby na jiných místech

Kostel sv. Bartoloměje v Działoszyně (dříve Königshain, 1766-69)
Kostel sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem (1772-79)

Literatura

KARPAŠ, Roman a kol: Kniha o Liberci. Liberec, Dialog 2004.

VLČEK, Pavel, ed.; Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Academia, Praha, 2004

OTTLOVÁ, Petra. Stavební činnost Johanna Josefa Kuntze na konci 18. století. In: Sborník Severočeského muzea. Historia, 12. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci 2003, s. 4-11.
KÜHN, Karl Friedrich. Das Steinerne Bürgerhaus in Stadt und Land Reichenberg. Reichenberg: Lehrerverein des Bezirkes und des Vereines für Heimatkunde des Jeschken-Iser-Gaues, 1936.

Výskyty v jiných databázích

CoJeCo:
www.cojeco.cz

hrady cz:
www.hrady.cz

Stavby autora

[IMG]

1794 Appeltův dům