RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Rudolf Günter (ev. Günther)

 

1902 Jablonecké Paseky

1984 Stuttgart

O autorovi

Nadaný architekt Rudolf Günter (někdy psán též Günther) po absolvování liberecké průmyslové školy v letech 1916-21, následně studoval Německou vysokou školu technickou a Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Josefa Gočára. Po návratu do Liberce vykonával čtyřletou praxi v ateliéru svého učitele z průmyslové školy Maxe Kühna (1924–1928). V letech 1928-1935 pak působil jako samostatný architekt v Jablonci nad Nisou. V roce 1936 se podílí již jako vládní rada na výstavbě olympijské vesnice v Berlíně, kde také spolupracuje na stavbách pro Luftwaffe. V průběhu 40. let se věnoval opět Jablonci, tentokrát jako ředitel výstavby města, kdy připravoval řadu velkorysých projektů, mj. školního městečka u přehrady ve Mšeně nad Nisou či nového nádraží.Vedle své architektonické praxe byl rovněž členem a předsedou jablonecké pobočky Metznerbundu (svazu německých výtvarných umělců) a zakladatelem Svazu sudetoněmeckých architektů v Liberci. V roce 1945 byl odsunut, ale v nových podmínkách se rychle etabloval a připravil urbanistický plán města Neugablonz, po válce postaveného pro vysídlence z Jablonecka (dnes městská část Kaufbeurenu ve Švábsku) spolu se zastavovacími plány pro další města a obce. Od roku 1949 působil jako městský stavební rada ve Stuttgartu. V roce 1966 pak odchází na odpočinek, ale zůstává literárně a výtvarně činný až do své smrti. Mj. je autorem monografie Josefa Zascheho "Josef Zasche. Lebensbild eines Architekten".

Stavby v jabloneckém okrese

Jablonec lll Gablonz.net

Literatura

FREIWILLIG, Petr. Schneiderova vila v Jablonci nad Nisou. In Památky Libereckého kraje: sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci 2009, s. 32-39.
WOLF, Josef. Ingenieur Architekt Rudolf Günter, Gablonz a. N.
München: G. Hirth 1932
LUKEŠ, Zdeněk et al. Josef Gočár.
Praha: Titanic, 2010.

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

Česká televize:
www.ceskatelevize.cz

facebook:
www.facebook.com

Stavby autora

[IMG]

1929 Prokopova vila