RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Franz Singer

 

1896 Vídeň

1954 Berlín

O autorovi

Avantgardní architekt a designér Franz Singer již jako dítě absolvoval roční kurs kresby na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni u Alfreda Rollera. V letech 1914-15 byl žákem malíře Felixe Albrechta Harta a po absolvování vojenské služby pokračoval zprvu opět ve studiu na uměleckoprůmyslové škole ve Vídni u proslulého Johannese Ittena, se kterým posléze odešel na Bauhaus, kde spolu se svou tehdejší přítelkyní Friedl Dicker studovali v Ittenově speciálce. Po ukončení studií odešel spolu s Friedl do Berlína, kde v roce 1923 založili Dílny výtvarného umění (Werkstätten Bildender Kunst) a po návratu do Vídně o dva roky později architektonickou kancelář Singer & Dicker, zaměřenou zejména tvorbu moderních interiérů s důrazem na jejich funkčnost při zachování vysoké estetické kvality. Po anšlusu Rakouska v roce 1938 odchází do Velké Británie, kde žil až do 50. let, kdy se vrátil zpět do Rakouska (Salcburk) a posléze do Berlína, kde také zemřel.

Stavby na jiných místech

Tenisklub Dr. Hanse Hellera ve Vídni (1928)
Rekonstrukce a rozšíření vily a domku pro hosty pro Hildu Heriotovou ve Vídni (1932)

Výskyty v jiných databázích

archINFORM:
eng.archinform.net

Wikipedie:
de.wikipedia.org

Architektenlexikon Wien:
www.architektenlexikon.at

WorldCat:
www.worldcat.org

Stavby autora

[IMG]

1930 Byt Alfreda Breslauera