RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Walter Gropius

 

1883 Berlín (Německo)

1969 Boston (USA)

O autorovi

Architekt a zakladatel věhlasného Bauhausu v letech 1903–1905 vystudoval architekturu na Technické vysoké škole v Mnichověa po absolvování vojenské služby pokračoval ve studiích v Berlíně-Charlottenburgu. V roce 1907 nastoupil jako asistent do ateliéru Petra Behrense, kde mj. pracoval s Ludwigem Miesem van der Rohe. Příznačným rysem jeho tvorby je úsilí o  industrializaci stavebnictví, v čemž na něj mj. navázal jeho pozdější spolupracovník ve Spojených státech amerických Konrád Wachsmann, který v meziválečném období působil jako hlavní architekt koncernu Christoph & Unmack AG, orientujícího se na montované dřevostavby. V roce 1919 se stal ředitelem Bauhausu se sídlem ve Výmaru, který představoval následníka někdejší Vysoké školy výtvarných umění a uměleckoprůmyslové školy, založené 1902 Henrym van de Veldem. Ze školy odchází vzhledem ke stupňujícím se útokům konzervativců, kterým byla trnem v oku jeho výrazná levicová orientace, roku 1928 a po nástupu nácismu emigruje již v roce 1934 do Velké Británie a o tři roky později odjíždí do USA, kde dostal nabídku na profesorské místo na Harvardské univerzitě.
S Libercem Gropia spojuje jeho přednáška zaměřená na spojení umělecké tvorby a řemesla za určujícího vlivu architektury,během níž představil svým posluchačům rovněž princip výuky a hlavní myšlenky Bauhausu. Přednáška se konala v 17. února 1922 v sále někdejšího hostince "Liberecký dvůr" (dnešní Naivní divadlo) který pro své potřeby využívala i místní pobočka uměleckého spolku Metznerbund.
O dva roky později přednášel Gropius i v Ústí nad Labem,v rámci "Druhého dne německých stavitelů", který probíhal od čtvrtka do neděle 3.-6. července 1924 a který pořádala "Stálá delegace německých stavitelů v Československé republice", se sídlem v Karlových Varech, jejímž viceprezidentem a později prezidentem se stal nám již dobře známý architekt Ernst Schäfer.

Popis návštěvy W. Gropia v Ústí n. L.

Zweiter deutscher Baumeistertag : Aussig 1924 : Eine Gedenkschrift; Im Verlage der Ständigen Delegation der deutschen Baumeister in der tschech.-sl. Republik Karlsbad.; str. 7-8; součástí pamětního spisu je i přetisklý výtažek z první knihy Bauhausu od W. Gropia pod názvem Grundlagen zum neues Bauen, str. 94-96; seznam účastníků konference na str. 14-15

Kde liberecká přednáška probíhala

Mapy.cz

Stavby na jiných místech

Fagusova továrna Alfeld an der Leine (1911-13, interiéry dokončeny 1925), spolupráce Adolf Meyer
Pomník devíti padlým dělníkům v rámci neblaze proslulého Kappova puče na hřbitově ve Výmaru (1921)
Soutěžní návrh na nové sídlo Chicago Tribune v Chicagu (1922)
Budova školy Bauhausu v Desavě, 1925-26)
Sídliště Törten v Desavě (1928)
Mrakodrap společnosti Pan Am (dnes MetLife) v New Yorku (1960-63)

Literatura

Einheit von Kunst, Technik und Wissenschaft - eine Gegenwartsutopie? (Vortrag Gropius im "Reichenberger Hof") Reichenberger Zeitung 18.3.1922, s. 5 

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

archINFORM:
eng.archinform.net

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Archiweb:
www.archiweb.cz

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

Getty ULAN:
www.getty.edu

Europeana:
www.europeana.eu

Open Library:
openlibrary.org

registr VCPD:
registr.cvut.cz

Answers:
www.answers.com

Nextroom:
www.nextroom.at

Britannica:
www.britannica.com

CoJeCo:
www.cojeco.cz

encyclopedia:
www.encyclopedia.com

MIMOA:
www.mimoa.eu

structurae:
de.structurae.de

Dějiny architektury FA ČVUT:
dejiny.fa.cvut.cz

facebook:
www.facebook.com

Archiplanet wiki:
www.archiplanet.org

Biografías y Vidas:
www.biografiasyvidas.com

arch-hist net:
www.arch-hist.net

GreatBuildings:
www.greatbuildings.com

WIKImedia:
commons.wikimedia.org

archdaily:
www.archdaily.com

architectenwerk.nl:
www.architectenwerk.nl

Find a Grave:
www.findagrave.com

SNL:
snl.no

the artists:
the-artists.org

WAM:
www.worldarchitecturemap.org

BAUHAUS archiv:
www.bauhaus.de

Exilarchitekten KIT:
kg.ikb.kit.edu

last.fm:
www.last.fm

WADis:
www.wadis.it