RSS Facebook

Karta stavby 

Náměstí T. G. Masaryka - regenerace

 
nám. T. G. Masaryka | Frýdlant
Altmarkt, nám. T. G. Masaryka, Stalingradské nám., Náměstí Vítězného února
GPS: 50°55'18.544"N, 15°4'43.711"E
Autor:
Vladimír Balda
Autor:
Jiří Janďourek - (AŤÁK architekti)
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
2010 - 2011
O stavbě

V r. 2002 byla vypsána architektonická soutěž, kterou vyhrál tandem Jiří Janďourek a Vladimír Balda. V roce 2004 vznikl projekt, ale realizace započala až v dubnu 2010. Základním konceptem návrhu je vytvoření volné svobodné plochy náměstí, nezastavěné, výrazně nečleněné, umožňující všemožné aktivity obyvatel a návštěvníků města. Centrální část náměstí obdélníkového tvaru je zcela volná, vydlážděná čedičovou dlažbou, s výjimkou hlavní dominanty prostoru náměstí - kašny se sochou Albrechta z Valdštejna. Kašna je situována na osu Kostelní ulice při severní straně náměstí. Svou polohou opticky rozděluje centrální část náměstí. Toto rozdělení je využito v návrhu provozu na náměstí (trhy, divadlo, koncerty apod.).
Základní a dominantní část náměstí je podpořena a jasně definována novým veřejným osvětlením a městským mobiliářem. V severozápadní části náměstí před radnicí je navržena reprezentativní plocha pro shromaždování obyvatel se čtyřmi výraznými stožáry vlajkoslávy. Tento prostor lze využít i pro umístění mobilního pódia. Plocha je vydlážděna velkoformátovou žulovou dlažbou. V jihovýchodní části náměstí je navržena klidová zóna se stromy a lavičkami.
Projekt počítá i se stávajícím provozem restauračních předzahrádek. Tento prostor je vydlážděn stejným typem dlažby, který je shodný s typem dlažby před radnicí. Do různé výdlažby chodníků z žulové dlažby okolo náměstí se abstraktním způsobem promítá současná parcelace náměstí. Komunikace pro automobilovou dopravu jsou též zvýrazněny odlišným typem žulové dlažby a jejím kladením.
Do prostoru náměstí jsou navrženy parkovací stání v severo-východní a jiho-západní straně.Pro vydláždění celé plochy náměstí je použito několik typů dlažeb a i druhů kamene pro jasnější rozlišení typů prostorů Náměstí je realizováno jako bezbariérové s výjimkou povrchů parkovišť, které jsou sníženy o výšku běžného schodu.

Kde realizaci najdete

Mapy.cz

Odkazy

O přestavbě na webu města:
www.mesto-frydlant.cz

Karta frýdlantské radnice:
liberec-reichenberg.net

Recenze Lidových novin:
www.lidovky.cz

Výskyty v jiných databázích

StavbaWEB:
www.stavbaweb.cz

abART:

[IMG]

Foto Jiří Jiroutek

[IMG]

Foto Jiří Jiroutek

[IMG]

Foto Jiří Jiroutek

[IMG]

Foto Jiří Jiroutek

[IMG]

Foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

Foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

Foto: Jiří Jiroutek

[IMG]

Foto: Aleš Jungmann

[IMG]

Foto: Aleš Jungmann

[IMG]

Foto: Aleš Jungmann

[IMG]

Foto: Aleš Jungmann

[IMG]

vizualizace - axonometrie

V. Balda

[IMG]

Foto: Aleš Jungmann

[IMG]

model kašny

V. Balda

[IMG]

Foto: Aleš Jungmann

[IMG]

půdorys

V. Balda

[IMG]

Foto: Aleš Jungmann

[IMG]

náměstí s radnicí na staré pohlednici (1912)

www.fotohistorie.cz