RSS Facebook

Karta stavby 

Pavilon trutnovského pivovaru

 
Liberec - Kristiánov
GPS: 50°46'15.428"N, 15°4'25.273"E
Spoluautor:
Max Kühn - (Kühn u. Fanta)
Spoluautor:
Heinrich Fanta - (Kühn u. Fanta)
Účel stavby:
Stavba pro obchod
Výstavba:
1906 - 1906
Sloh:
Barokizující secese
Historický název:
Trautenauer Bürgerbräu-Pavilon
O stavbě

Komorní pavilón trutnovského pivovaru stál na břehu přehrady a z jeho terasy byl impozantní výhled na vodní hladinu. Drobná dřevěná stavba barokizujícího výrazu je jednou z mála prací obou architektů pod částečným vlivem florální secese, kterou sice znali, ale ve svých realizacích takřka neuplatňovali. Zajímavý je v souvislosti s tímto objektem také fakt, že sládkem trutnovského pivovaru byl Kühnův tchán Johann Tockstein, který patrně stojí i za angažováním obou architektů.

Kde stavba stála

Mapy.cz

Literatura a prameny

Deutschböhmische Ausstellung. Reichenberger Zeitung, 17. 5. 1906, příloha, s. 1-18
DOSTALÍK, Jan: Max Kühn. Brno 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění.
ERHARD, Arnold (Hrsg.). Deutschböhmische Ausstellung,, Reichenberg: Erhard Arnold, 1906.
MELANOVÁ, Miloslava. Liberecká výstava 1906. Liberec: Kalendář Liberecka 1996.
ZEMAN, Jaroslav. Liberec: urbanismus, architektura, industriál, pomníky, objekty, památky. Liberec: Knihy 555 2011.

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
archiweb.cz

[IMG]

Pavilon na dobové pohlednici.

J. Dostalík

[IMG]

Dobová kresba pavilonu.

Die Deutschböhmische Ausstellung in Reichenberg 1906

[IMG]

Pavilon na dobové pohlednici výstavy.

Archiv J. Zemana