RSS Facebook

Karta stavby 

Zauhlovací a vodárenská věž s elektrárnou

 
Vratislavice nad Nisou | Liberec - Vratislavice nad Nisou
Maffersdorf
GPS: 50°44'34.572"N, 15°5'9.788"E
Autor:
Leopold Bauer
Účel stavby:
Průmyslová stavba
Výstavba:
1916 - 1919
Sloh:
moderna
Aktuální název:
Intex
Historický název:
Teppich- und Deckenfabrik Ignatz Ginzkey Maffersdorf
O stavbě

Pozoruhodná technická stavba představuje jednu z hlavních dominant panoramatu Vratislavic nad Nisou. Objekt z let 1916-19 se nalézá v areálu někdejší továrny na koberce Ignatz Ginzkey (dnes Intex) a byl vybudován v průběhu první světové války italskými válečnými zajatci. Zauhlovací věž o celkové výšce 60 metrů má tři nadzemní podlaží a vyhlídkovou terasu. V přízemí se nacházela strojovna, ve střední části dva zásobníky na uhlí a v horní části vodojem zhotovený z ocelových plátů. Vyhlídková terasa je přístupná litinovým schodištěm při vnitřní stěně věže. Díky osobě svého tvůrce, kterým nebyl nikdo menší, než krnovský rodák Leopold Bauer patří elegantní věž s přilehlou elektrárnou k nejhodnotnějším a nejkrásnějším ukázkám industriální architektury na severu Čech.

Paralela

Návrh na ministerstvo války ve Vídni, Leopold Bauer

Kde stavbu najdete najdete

Mapy.cz

Publikováno v

Leopold Bauer, Fabriksanlage der Firma Ginzkey. Der Architekt 1919, roč. 22, s. 96-97

Literatura a prameny

BERAN, Lukáš, VALCHÁŘOVÁ. Věra. Industriál Libereckého kraje, technické stavby a průmyslová architektura, Praha 2007
FREIWILLIG, Petr. Návrh na prohlášení věci za kulturní památku: Zauhlovací a vodárenská věž s kotelnou a elektrárnou a silniční most u továrny na koberce Ignaz Ginzkey.Liberec 2011
FREY, Dagobert. Leopold BauerDer Architekt XXII, 1919, s. 85-106.
KERL, Karl. Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper. Band 1: Reichenberg.Berlin 1929.
VYBÍRAL, Jindřich. Vodojem jako architektonický skvost. Vodárenské věže v Čechách na přelomu 19. a 20. století.. Dějiny a současnost XXIX, 2007, č. 8, s. 41-43.
VYBÍRAL, Jindřich. The Industrial Architecture of Leopold Bauer. Centropa VII, 2007, č. 3, s. 266-277.

Odkazy

Stránky spolku AvantgArt:
www.zauhlovacka.cz

Výskyty v jiných databázích

Liberecký kraj:
www.liberecky-kraj.cz

Liberecký deník:
liberecky.denik.cz

TOPOMOMO:
topomomo.eu

Technické památky:
www.technickepamatky.cz

EARCHITEKT / EARCH.:
www.earch.cz

registr VCPD:
www.industrialnitopografie.cz

Fabriky.cz:
www.fabriky.cz

Vodárenské věže:
vodarny.mistecko.info

[IMG]

Výřez z plánové dokumentace.

vratislavice.cz

[IMG]

Areál továrny s věží

Der Architekt

[IMG]

Kresba z časopisu Der Architekt.

Der Architekt

[IMG]

Stavba věže,

Maffersdorf.de

[IMG]

Historická fotografie

KERL, Karl. Reichenberg

[IMG]

Zauhlovací věž.

Fabriky.cz

[IMG]

Zauhlovací věž s kotelnou v popředí.

Fabriky.cz

[IMG]

Portál věže.

vratislavice.cz

[IMG]

Celkový pohled na věž a spojovací můstek.

vratislavice.cz

[IMG]

Spojovací můstek mezi kotelnou a věží.

vratislavice.cz

[IMG]

Detail horní partie věže.

vratislavice.cz

[IMG]

Detail stropu a nosníku v přízemí věže.

Foto P. Freiwillig

[IMG]

Přízemí věže.

Fabriky.cz

[IMG]

Detail litinového schodiště.

Fabriky.cz

[IMG]

Detail fasády kotelny.

Fabriky.cz

[IMG]

Celkový pohled na elektrárnu s kotelnou.

Fabriky.cz

[IMG]

Stropní konstrukce elektrárny.

Fabriky.cz