RSS Facebook

Karta stavby 

Vila Adolfa Jakoba

 
Husova 939 | Liberec - Staré město
Krankenhaus Gasse, Heinrich Liebieg Strasse
GPS: 50°46'19.409"N, 15°4'15.628"E
Spoluautor:
Max Hans Kühne - (Lossow u. Kühne)
Spoluautor:
Ferdinand Elstner
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1922 - 1925
Sloh:
Tradicionalismus
O stavbě

Vila místního průmyslníka Adolfa Jakoba je první realizací renomované drážďanské architektonické kanceláře Lossow & Kühne v Liberci. Ta v tomto případě upravila starší, nerealizovaný projekt místního architekta Ferdinanda Elstnera , člena liberecké pobočky Metznerbundu . Došlo tedy ke stejné situaci, jako o něco později v případě vily dalšího člena rodiny, Oskara Jakoba . To mělo posléze soudní dohru, neboť se Elstner soudil s firmou Jakob o částku ve výši 159 478 Kč a 90 haléřů, vzhledem k poskytnutí projektu třetí osobě a nezaplacení honoráře. Za architekta se postavil v této kauze i spolek Metznerbud, který protestoval proti zadání zakázky ateliéru Lossow & Kühne (za informaci děkujeme Anně Habánové, M.A., Ph.D.). Tato skutečnost se podepsala současně i na vzhledu domu, který poněkud vybočuje z produkce kanceláře a je stále dobře čitelný Elstnerův rukopis. Zásah ateliéru Lossow & Kühne se projevil zejména v dispozičním řešení, kdy byl aplikován oblíbený typ halového domu.

Kde vilu najdete:

Mapy.cz

Literatura a prameny:

Architektur Ausstellung Hans Max Kühne. Reichenberger Zeitung, 17. 1. 1932, s. 7.
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 939-I.

[IMG]

F. Elstner: výkres západní fasády

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

F. Elstner: výkres severní fasády

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

F. Elstner: výkres východní fasády

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

F. Elstner: výkres hlavního průčelí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt firmy Lossow & Kühne, severní a západní průčelí

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Projekt kanceláře Lossow & Kühne

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Lossow & Kühne: půdorys přízemí a patra

Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu

[IMG]

Hlavní průčelí

Foto J. Zeman

[IMG]

Boční fasáda s polygonálním, nárožním arkýřem

Foto J. Zeman

[IMG]

Zadní trakt vily

Foto J. Zeman