RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Josef František Maria Hoffmann

 

1870 Brtnice

1956 Vídeň (Rakousko)

O autorovi

Jeden z nejvýznamnějších světových architektů a designérů dvacátého století po neúspěšných studiích na gymnáziu v Jihlavě nastoupil na Vyšší státní průmyslovou školu do Brna, po jejímž absolvování a roční stavební praxi studoval architekturu u Karla von Hasenauera a Otto Wagnera na Vídeňské akademii. Studium pak zakončil roku 1896 stipendijní cestou do Itálie jako laureát prestižní Římské ceny a rok na to stál s Gustavem Klimtem a dalšími mlaými umělci u založení proslulého spolku Wiener Secession. V letech 1896-7 měl Hoffmann ve Vídni společný atelier se svým spolužákem Františkem (Franzem) Krásným a zúčastnil se několika soutěží, mj. na Živnobanku do Prahy nebo na nové divadlo v Plzni, za něž získali dokonce druhou cenu. Zakázky v Čechách mu však přinesl až kontakt s majitely Poldiny hutě, Karlem a Paulem Wittgensteinovými.Mladému Hoffmanovi se poměrně záhy podařilo etablovat a tak již v roce 1899 byl jmenován profesorem architektury na vídeňské Uměleckoprůmyslové škole, kde pak působil čtyři desetiletí. 1903 založil s malířem Kolomanem Moserem a mecenášem Fritzem Wärndorferem proslulou dílnu uměleckého řemesla Wiener Werkstätte, která produkovala předměty užitého umění v neuvěřitelné šíři a s níž byl úzce spjat až do jejího zániku v roce 1932. Jako architekt se orientoval především na projekty individuálního bydlení, v nichž kladl důraž na harmonický soulad exteriérů s interiéry, které povětšinou sám navrhoval včetně veškerého vybavení. Tento osobitý přístup skvěle výjadřuje vlastní výrok: "Věřím, že dům by měl stát jako odlitý z jednoho kusu a že jeho exteriér by měl prozrazovat i jeho interiér."

Příznačným rysem Hoffmannovy tvorby je klasické cítění spolu se schopností absorbovat nejrůznější umělecké vlivy a mistrně je transformovat do nových forem. Z počátku byl okouzlen francouzskou a belgickou secesí, ale již po roce 1900 se obrátil směrem k britské tvorbě, speciálně k hnutí Arts & Crafts a tzv. Glasgowské škole, která ho zaujala svou lapidárností. Ačkoliv bývá často označován často jako předchůdce funkcionalistů, jeho tvorbu nelze nelze takto zjednodušovat, což dokládá i obdiv ke středoevropsmu biedermeieru, který považoval za poslední "dobrý styl" v Rakousku a který představoval klíčový inspirační zdroj tzv. nového klasicismu. S Libercem, resp. Vratislavicemi nad Nisou je spjat svou prací pro firmu Ignaz Ginzkey, pro kterou navrhoval zajímavě pojaté koberce pro světovou výstavu v St. Louis, pořádanou v roce 1904 s takovými osobnostmi, jakými byli např. Alfons Mucha či Leopold Bauer. O kvalitě prezentované kolekce svědčí i fakt, že za ní firma Ginzkey obdržela Grand Prix.

Stavby na jiných místech

Dům hostí hutě Poldi v Kladně (1903)
Sanatorium Westend v Purkersdorfu u Vídně (1904-1906)
Vila Karla Molla ve Vídeňské vilové čtvrti Hohe Warte (1906)
Palác Stoclet v Bruselu (1906-11)
Adaptace rodného domu v Brtnici (1907-11)
Vila Skywa-Primavesi ve Vídni (1913-15)
Vila Primavesi v Koutech nad Desnou (1914)
Vila Sigmunda Berla v Bruntále (1920-22)
Vila Fritze Grohmanna ve Vrbně pod Pradědem (1921-22)
Obytný komplex Klose-Hof ve Vídni, vybudovaný v rámci tzv. Rudé Vídně (1924-25)
Vila Sonji Knipsové ve Vídni (1924)
Sídliště Werkbundu ve Vídni (1934)
Sinaibergerova (alias Segerova) vila v polském Skoczówě (1934)
Rakouský pavilon v Benátkách (1934)

Literatura

NOEVER, Peter, POKORNÝ, Marek, FRANZ, Rainald, ed. Josef Hoffmann: Architekturführer = Architektonický průvodce = Architecture Guide. Ostfildern: Hatje Cantz 2010.
PALATA, Oldřich. Secesní koberce z Vratislavic u Liberce. In Sborník Severočeského muzea v Liberci, řada Historia, roč. 7, Liberec 1984.
SARNITZ, August. Josef Hoffmann: 1870-1956: ve vesmíru krásy. Praha: Slovart 2008.
VYBÍRAL, Jindřich. Mladí mistři. Architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku. Praha: Argo 2002

Odkazy

článek J. Vybírala Josef Hoffmann. Světlo na cestě architektury.:
www.vsup.cz

Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici:
www.moravska-galerie.cz

Společnost Josefa Hoffmanna:
www.kruzik.net

Trocha povídání o průmyslnické rodině Wirttgensteinů:
vcpd.cvut.cz

Článek J. Křížka o památkové obnově Hoffmannova domu v Brtnici:
www.npu.cz

Brožurka k výstavě Josef Hoffmann-Adolf Loos. Ornament a tradice.:
www.mak.at

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

archINFORM:
eng.archinform.net

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Archiweb:
www.archiweb.cz

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Getty ULAN:
www.getty.edu

Europeana:
europeana.eu

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

Architektenlexikon Wien:
www.architektenlexikon.at

Bildindex:
www.bildindex.de

EZYKLO/ENCYCLO:
www.enzyklo.de

Deutsche Biographie:
www.deutsche-biographie.de

Neviditelný pes:
neviditelnypes.lidovky.cz

Open Library:
openlibrary.org

Answers:
www.answers.com

AEIOU:
www.austria-lexikon.at

Česká televize:
www.ceskatelevize.cz

StavbaWEB:
www.stavbaweb.cz

Nextroom:
www.nextroom.at

Urbipedia:
www.urbipedia.org

WorldCat:
orlabs.oclc.org

Britannica:
www.britannica.com

CoJeCo:
www.cojeco.cz

encyclopedia:
www.encyclopedia.com

encyklopedie města Brna:
encyklopedie.brna.cz

MIMOA:
www.mimoa.eu

Dějiny architektury FA ČVUT:
dejiny.fa.cvut.cz

Evi - dříve True Knowledge:
www.evi.com

Das rote Wien:
www.dasrotewien.at

WOKA:
www.woka.com

Archiplanet wiki:
www.archiplanet.org

Biografías y Vidas:
www.biografiasyvidas.com

arch-hist net:
www.arch-hist.net

Český rozhlas:
www.rozhlas.cz

GreatBuildings:
www.greatbuildings.com

NÖ Landesmuseum:
geschichte.landesmuseum.net

do.co/mo.mo:
www.docomomo.de

architectenwerk.nl:
www.architectenwerk.nl

ARTMUSEUM:
www.artmuseum.cz

NYPL Digital Gallery:
digitalgallery.nypl.org

WORLD FAMOUS ARCHITECT-EUROPE:
www.cnu.daejeon.kr

UNESCO:
whc.unesco.org