RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Fritz (ev. Friedrich) Lehmann

 

1889 Šluknov

1957 Vídeň (Rakousko)

O autorovi

Architekt po studiu na reálném gymnáziu v Děčíně absolvoval Německou vysokou školu technickou v Praze (DTH), kde studoval v letech 1910–1914 u Karla Járaye a Arthura Payra a po čtyřleté pauze zapříčiněné válkou pokračoval ve studiu na Vysoké škole technické ve Vídni, zřejmě u profesora Leopolda Simonyho, průkopníka sociálního bydlení v Rakousku. Druhou státní zkoušku složil v roce 1920 v Praze a začal se posléze věnovat vlastní praxi, kterou zahájil v ateliérech svých učitelů. K jeho klíčovým zákazníkům patřila pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurtá, pro niž vyprojektoval expozitury v Praze, Plzni či Ústí nad Labem. Po skončení druhé světové války odešel do Rakouska, kde se podílel na poválečné obnově Vídně. Lehmannovu ranou tvorbu silně ovlivnilo art deco (hotel Esplanade v Praze, 1927), posléze dospěl k svébytnému stylu, kterýměl velmi blízko k soudobému italskému neoklasicismu. Příznačné prvky jeho staveb jsou užití bosovaného zdiva, výrazné korunní římsy, ušlechtilé kamenné obklady, francouzská okna a elegantní kovové detaily. Vedle své architektonické praxe byl Lehmann činný rovněž jako umělecký kritik. Články, které publikoval především ve vlivném deníku Prager Tagblatt, se vyznačují živým stylem a trefnými postřehy.

Stavby v ústeckém okrese

www.usti-aussig.net

Stavby v litoměřickém okrese

www.litomerice-leitmeritz.net

Stavby v děčínském okrese

www.decin-tetschen.net

Stavby na jiných místech

Hotel Esplanade v Praze (1929)
Expozitura Riunione Adriatica di Sicurtá v Praze (1929–31)
Česká eskomptní banka v Chebu (1929)
Manzerova vila v Praze (1934)
Náhrobek Julia Feldmanna na Novém židovském hřbitově v Praze-Strašnicích (1930)
Náhrobek Ludvíka Laguse na Novém židovském hřbitově v Praze-Strašnicích (1927)
Náhrobek Marty Selig na Novém židovském hřbitově v Praze-Strašnicích (1926)
Náhrobek Leopolda Wurma na Novém židovském hřbitově v Praze-Strašnicích (1929)
Dvorní křídlo Německého (dnes Slovanského) domu v Praze (1934–35)
Přestavba vlastního domu ve Skalecké ulici v Praze - Holešovicích (1936)
Administrativní palác pojišťovny Viktoria v Revoluční ulici v Praze (1936–37)
Přestavba domu U zlatého okouna v Provaznické ulici v Praze (1937–38)

Literatura

JOSEFOVIČOVÁ, Milena; Pozapomenutý profesor Německé vysoké školy technické v Praze Fritz Lehmann; in: Dějiny věd a techniky XXXIX (2006), č. 3; str. 145-162
LUKEŠ, Zdeněk; Pražský architekt Fritz Lehmann; Zlatý řez, 1994
LUKEŠ, Zdeněk; Splátka dluhu : Praha a její německy hovořící architekti 1900-1938
; Fraktály Publishers, Praha, 2002; str.104-113
STURM, Heribert (ed.); Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Ländern Band II. I-M
; R. Oldenbourg Verlag, München, 1984
ZEMAN, Jaroslav. Architekt Fritz Lehmann. Příspěvek k poznání "periferní" meziválečné architektury. In Průzkumy památek 2/2013

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

PAM Plzně:
pam.plzne.cz

Stavby autora

[IMG]

1936 Palác Nisa