RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Carl (Karl) Weber

 
O autorovi

Architekt Carl Weber byl žákem věhlasných architektů Hanse Poelziga, Petera Behrense a Clemense Holzmeistera. Působil v Liberci, kde měl spolu se svým společníkem, stavitelem Ernstem Englerem svou kancelář. V jeho tvorbě jsou patrné z počátku vlivy moderních směrů (funkcionalismus, purismus), ovlivněných někdy expresionismem. Na sklonku 30. let 20. století se zřejmě osamostatnil a začal tvořit v duchu oblíbeného nacistického heimatstilu. Bližší informace a životopisné údaje se zatím nepodařilo dohledat.

Literatura

Grosse Metznerbund-Ausstellung in Töplitz-Schönau.Reichenberger Zeitung 10.11.1933, s. 5

Stavby autora

[IMG]

1931 Glieberova vila

[IMG]

1932 Pilzova vila

[IMG]

1934 Rodinný dům Else a Oskara Wollmannových

[IMG]

1936 Ullrichovy domy

[IMG]

1940 Obytný a obchodní dům Herberta Ullricha

[IMG]

1940 Sídliště v Přemyslově ulici