RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Karl Friedrich Kühn

 

1884 Trutnov

1945 Praha

O autorovi

Karl Friedrich Kühn se narodil v rodině trutnovského stavitele Konrada Kühna a jeho starším bratrem byl Max Kühn. Po ukončení trutnovské státní reálné školy v roce 1903 studoval na Vysoké škole technické ve Vídni, mj. u profesorů Christiana Ulricha, Karla Königa, Karla Mayredera a Maxe von Ferstela. V dubnu 1908 zde úspěšně složil Státní zkoušky a v roce 1909 získal titul doktora technických věd za svou disertační práci věnovanou kostelu sv. Trojice v Kuksu. Ve Vídni navštěvoval během studia také přednášky Maxe Dvořáka z dějin umění, které ho významně ovlivnily. V letech 1910 – 1912 působil na stavebním úřadě v Liberci a blízké Chrastavě, a zároveň pracoval v libereckém ateliéru Heiricha Fanty a svého bratra Maxe. V roce 1912 pak na doporučení Maxe Dvořáka a Josefa Neuwirtha získal místo technického sekretáře v Císařsko-královské centrální komisi pro ochranu památek. O pět let později byl povýšen na technického zemského konzervátora Centrální komise pro České země a po skončení první světové války mu byla v únoru roku 1919 jeho funkce opětovně potvrzena Ministerstvem školství a národní osvěty. Centrální komise byla v Československé republice nahrazena Státním památkovým úřadem, v němž působil do roku 1935, kdy odchází do Brna, kde byl jmenován řádným profesorem na zdejší Německé technice. Tragicky zemřel v květnu 1945 v Praze, údajně rukou sovětského vojáka, který u něj našel zbraň.

Literatura:

DOSTALÍK, Jan: Max Kühn. Brno 2008. Diplomová práce (Mgr.). Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta. Seminář dějin umění
SLAVÍČEK, Lubomír.Karl Friedrich Kühn In: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky. Praha. 2006, s. 436.
ZEMAN, Jaroslav. Pozapomenutý historik umění Karl Friedrich Kühn (1884-1945). In Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci 2007. Liberec: Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Liberci 2007.

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Archiweb:
www.archiweb.cz

encyklopedie města Brna:
encyklopedie.brna.cz

Národní památkový ústav:
www.npu.cz