RSS Facebook

Karta stavby 

Obchodní a živnostenská komora

 
Masarykova 699 | Liberec - Staré Město
Kaiser Franz Josef Strasse, Bayerstrasse, Leninova třída
GPS: 50°46'26.886"N, 15°4'2.997"E
Spoluautor:
Franz Brantzky
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1898 - 1900
Sloh:
severská neorenesance
O stavbě

Obchodní a živnostenská komora, založená roku 1851 sídlila zprvu v domě čp. 6–I na Staroměstském náměstí (dnešní Dr. E. Beneše) a po dostavbě nové radnice přesídlila do jejích prostor. Stísněné zázemí vyvolalo snahu zajistit si vlastní reprezentativní budovu odpovídající postavení komory, která ve své době patřila k nejvýznamnějším v Rakousku-Uhersku. Magistrát věnoval na stavbu dlouhý, leč poměrně úzký pozemek naproti muzeu a novostavbě tak nic nestálo v cestě. Na stavbu byla vypsána mezinárodní soutěž a na prvním místě se umístil návrh „Mickosch“ od Franze Brantzkyho a Martina Remgese z Kolína nad Rýnem, který byl vybrán k realizaci. Třípodlažní objekt na půdorysu široce otevřeného písmene U má hlavní vstup obrácený do Masarykovy třídy a chrání ho mohutný kamenný balkón na třech sloupech, nad nímž jsou půlkruhová okna někdejší zasedací síně. Na exteriéru i interiéru je patrná nastupující secese, ačkoliv stále dominuje severská neorenesance. Komoře sloužila budova až do roku 1948, kdy zde začal působit Krajský národní výbor), který po zrušení libereckého kraje vystřídala dětská poliklinika a Okresní ústav národního zdraví. Liberecká realizace představuje spolu s opavskou budovou Obchodní a živnostenské komory od Leopolda Bauera nejhonosnější a nejhodnotnější objekt svého druhu v celé České republice.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Paralela

Báňská škola v Bochumi (1899–1900), spolupráce M. Remges

Literatura a prameny

Concurrenz um den Bau der Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg Vom Architekten Richard Michel. Der Architekt 1898, roč. 4, s. 50
KARPAŠ, Roman (ed.), Kniha o Liberci, Liberec: Dialog 1996
Magistrát města Liberce, Archiv stavebního úřadu, složka domu čp. 699-I
RANDÁČEK, Jan. Liberecká architektura v letech 1895-1938. Umění 1999, roč. 47, č. 6. s. 528-537
SOkA Liberec, Sbírka map a plánů, Archiv města Liberce, Obchodní a živnostenská komora, kat. č. 1076 sig. K/4
Wettbewerb für ein Amtsgebäude der Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg. Wiener Bauindustrie Zeitung 1898, roč. 15, s. 414-415
Wettbewerb: Handelskammergebäude in Reichenberg. Wiener Bauindustrie Zeitung 1898, roč. 15, s. 536
ZEMAN, Jaroslav. Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006. Praha, 2009. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění.

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Český rozhlas:
www.rozhlas.cz

[IMG]

Obchodní a živnostenská komora krátce po dostavbě na historické pohlednici.

archiv J. Zemana

[IMG]

Hlavní zasedací sál na archivním snímku

LIEBIEG, Theodor. Die Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg: Ein Überblick über ihren Wirkungskreis und ihre Einrichtungen. Reichenberg: Handels- und Gewerbekammer 1938

[IMG]

OŽK na historické pohlednici

SPŠSE a VOŠ Liberec

[IMG]

OŽK na historické pohlednici

SPŠSE a VOŠ Liberec

[IMG]

pohled z Masarykovy třídy

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

hlavní vstup

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

detail vstupního portiku

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

Celkový pohled od muzea

foto: Filip Landa 2011

[IMG]

Detail arkýře

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

vstupní dveře

foto: Jaroslav Zeman