RSS Facebook

Karta organizace 

O organizaci

[IMG][IMG]

Christoph & Unmack AG

 

1882

1945

Niesky (Německo)

O organizaci

U kořenů věhlasné firmy stojí dánský rytmistr Johann Gerhard Clement Döcker, který v roce 1880 vymyslel systém staveb z panelů s dřevěným rámem, na který byl připevněn „lisovaný Döckerův materiál" (předchůdce cementovláknité desky), který si nechal ještě téhož roku patentovat. Výroby se o dva roky později ujal pozdější dánský konzul Christian Ferdinand Christoph s architektem Christianem Rudolfem Unmackem, kteří získali oprávnění na výrobu mobilních domků, využívajících Döckerova systému. Výroba v továrně Christoph & Unmack v Niesky začala s 50 zaměstnanci, avšak již v roce 1907 měla továrna 400 zaměstnanců a rozprostírala se na úctyhodné ploše 60 000 m2. I přesto však firmě nedostačovaly výrobní kapacity a tak bylo rozhodnuto o vybudování pobočného závodu, který vznikl v nedalekém Frýdlantsku. Nová továrna byla založena roku 1891 zprvu v Boleslavi, kde působila ve zrušeném Clam-Gallasovském pipovaru, ale po požáru v roce 1915 byla výroba přesunuta do nedalekých Černous. Hlavním architektem v rámci koncernu byl Konrád Wachsmann, ale řada domků vznikala i na základě projektů věhlasných architektů jako Hanse Scharouna, Henryho van den Velde či Albina Camillo Müllera.

Stavby na jiných místech

Sídliště v Drážďanech
Sídliště v Nieskách
Německé velvyslanectví v Ankaře

Literatura

KLINKENBUSCH, Klaudia. Holzbauten der Moderne = Timber Houses of the Modern Age. Architekturführer Holzbauten in Niesky. Niesky : Stadt Niesky 2006. 
Deutsche Holzhauser. Niesky: Christoph und Unmack 1927.
Wohnhäuser aus Holz. Niesky: Christoph und Unmack 1940.
LIŠKA, Luděk. Historie panelových dřevostaveb In Tepelná ochrana budov 1/2012.

Odkazy

článek Jose Tomlowa o Ch&U:
www.sedhc.es

Stručná historie firmy:
www.albert-gieseler.de

Životnost dřevěných domů na příkladu Ch&U:
www.holzbau-statik.de

Plakát firmy z roku 1935, vydaný ke stoletému výročí:
upload.wikimedia.org

Výskyty v jiných databázích

archINFORM:
eng.archinform.net

Wikipedie:
de.wikipedia.org

Ulrich Bücholdt:
www.kmkbuecholdt.de

Atrakce průmyslu a techniky:
www.atrakcjetechniki.karr.pl

WorldCat:
www.worldcat.org

Stavby organizace

[IMG]

1926 Montovaný dům firmy Christoph & Unmack