RSS Facebook

Karta organizace 

O organizaci

[IMG]

Centroprojekt

 

1945

Zlín (Gottwaldov)

O organizaci

Centroprojekt byl pohrobkem stavebního oddělení firmy Baťa založeného v roce 1925. Díky poválečné centralizaci stavebnictví mohl realizovat celou řadu projektů v celém tehdejším Československu a tak došlo k rozšíření specifických zlínských metod a postupů v celostátním měřítku. Počátky podniku spadají již do roku 1945, kdy byly v rámci zestátněného poválečného hospodářství založeny Projekční závody lehkého průmyslu, n.p. Gottwaldov, pozdější Státní ústav pro projektování závodů lehkého průmyslu. Samotný název "Centroprojekt" se pak objevuje v roce 1958, kdy sloučením Státního projektového ústavu pro projektování dřevařského průmyslu v Praze vzniká Státní ústav pro projektování závodů spotřebního průmyslu Centroprojekt Gottwaldov. Specializací Centroprojektu bylo projektování průmyslových závodů zejména pro kožedělný a textilní průmysl, přičemž jeho specialitou byly především vícepodlažní monolitické objekty. Od roku 1992 společnost funguje pod názvem Centroprojekt Zlín a.s.

Literatura

FREIWILLIG, Petr. Recepce zlínského stavebního konceptu v novodobé architektuře Jablonce nad Nisou. (Příspěvek k průzkumu a zhodnocení moderní průmyslové architektury v České republice)., Zprávy památkové péče 70, 2010, č. 4, s. 260-267.

Odkazy

Stránky společnosti Centroprojekt:
www.centroprojekt.cz

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
archiweb.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Zlínská architektura:
www.architekturazlin.cz

Stavby organizace

[IMG]

1976 Státní výzkumný ústav textilní