RSS Facebook

Článek 

Doteky moderny na periferii

27. 11. 2023 | autor: Filip Landa, Filip Šenk (eds.)

Již před časem vydala Technická univerzita v Liberci česko-německou publikaci DOTEKY MODERNY NA PERIFERII / BERÜHRUNGEN DER MODERNE AN DER PERIPHERIE, na které jsme se podíleli. Filip Landa se stal spolueditorem celé knihy, Jaroslav Zeman napsal libereckou část kapitoly Na prahu industriální emancipace. Urbanita Ústí nad Labem a Liberce ve víru konce 19. a první poloviny 20. století. Kniha je součástí pokračování výzkumu TOPOMOMO, jehož první část probíhala již před devíti lety. Projekt „TOPOMOMO – Experimentální území moderny“ se zabývá meziválečnou architekturou v česko-saském příhraničí. Jedná se o projekt spolupráce mezi Nadací Schminkeho dům (Stiftung Haus Schminke) ze saské Lobavy (Löbau) a Technickou univerzitou v Liberci. Knihu si můžete nyní v elektronické podobě přečíst i na našem webu:

Doteky moderny na periferii... by Filip Landa

[IMG]

Topomomo II

[IMG]

Topomomo II