RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG][IMG]

Svatopluk Technik

 

1913 Rašovka

2010 Liberec

O autorovi

Přední architekt, urbanista, ale také pedagog a lokální patriot Svatopluk Technik, který se nesmazatelně zapsal do tváře Liberce. Vedle řady realizací, kterými město obohatil, vykonal také velký kus práce při popularizaci místní architektury. Narodil se v rodině českého učitele. Po absolvování státního reformního reálného gymnázia v Liberci studoval na Fakultě architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze, kterou ukončil v roce 1937. Poté nastoupil stáž u významného architekta Augusta Perreta v Paříži. Ten mu posléze nabídl místo v Alžíru, tehdejší francouzské kolonii, které však Technik odmítl a vrátil se domů. Po zabrání Československa Hitlerem pracoval v konstrukční kanceláři v Bratislavě a roku 1944 se zúčastnil Slovenského národního povstání. Do Liberce se vrátil o tři roky později na popud Jaroslava Tomsy, který sháněl pedagoga na místní průmyslovou školu. V této době vznikají také Technikovy první realizace, především první územní plán města. Osobnost Svatopluka Technika je také spjata s výstavbou prvního libereckého sídliště na jižních svazích Králova Háje, jehož koncepci vypracoval společně se svým kolegou ze Stavoprojektu, Eduardem Adamírou v roce 1959 a které spolu s kladenskou Sítnou, brněnskou Lesnou a pražskou Novodvorskou představuje patrně nejzdařilejší příklad panelového sídliště na našem území.Mimořádný byl také jeho vztah ke zdejšímu památkovému fondu. Mj. jen díky jeho iniciativě v rámci Střední průmyslové školy stavební v Liberci, kde dlouhá léta působil jako odborný pedagog, nedošlo k zamýšlené demolici jedné z nejstarších libereckých památek tzv. Valdštejnských domků, které byly zachovány alespoň ve své nynější torzální podobě. O Technikově neutuchajícím zájmu o Liberec svědčí vedle jeho rozsáhlé publikační činnosti také kritika (a dlužno dodat, že oprávněná) dnešního vzhledu středu města i zástavby dolního centra.

Literatura

ZEMAN, Jaroslav: Za Svatoplukem Technikem, Náš Liberec [Online] Liberec 2010.

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Open Library:
openlibrary.org

WorldCat:
www.worldcat.org

Encyklopedia Sudecka:
www.skps.wroclaw.pl

Stavby autora

[IMG]

1868 Evangelický kostel v Liberci

[IMG]

1946 Vstupní pavilon libereckého výstaviště