RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Jana Rotreklová: Revitalizace dolní části Nového města v Liberci

09. 05. 2014 | Už v polovině roku může začít výstavba několikapatrového bytového domu u proluky mezi Širokou a Papírovou ulicí. Tato neadekvátní výstavba je v poslední době hojně diskutována(např. ZDE). Odborníci se shodují, že na lokalitu by měla být v první řadě zpracována celková územní studie. Tomu dává za pravdu i stanovisko památkářů. Před časem jsme na našem webu představili diplomovou studii Jiřího Žida, ukazující, že s místem lze pracovat jinak a lépe. Podobný a uměřený přístup nyní přinášíme v další diplomové práci Jany Rotreklové z FA ČVUT v Praze.

[IMG]

Sympozium mladých architektů a výtvarných umělců 1966

04. 03. 2014 | V roce 1966 se v Liberci sešli odborníci z Československa, Velké Británie, Francie a Polska na Mezinárodním pracovním symposiu mladých architektů a výtvarných umělců o využití volného času mládeže. Jednotlivé tvůrčí týmy složené ze sociologů, výtvarných umělců, architektů ale i psychologů se pokoušeli najít novou vizi pro Liberec a ve svých projektech řešili urbanistický evergreen města, tzv. dolní centrum. Třebaže některé projekty byly skutečně radikální, jsou zajímavé a inspirativní dodnes, což vyniká ještě více ve srovnání se současnou tristní podobou Soukenného náměstí a jeho okolí. Jediným realizovaným projektem který nakonec ze sympozia vzešel, byl bývalý obchodní dům Ještěd, barbarsky zbořený v roce 2009.

[IMG]

Palác Nisa

11. 09. 2013 | Expozitura pojišťovny Generali na Soukenném náměstí, dnešní palác Nisa je Lehmannovou největší mimopražskou realizací. O významu stavby svědčí i fakt, že jí byla věnována pozornost nejen ze strany místního a celostátního tisku, ale i časopisu Kunst und Handverk, který se orientoval na uměleckou tvorbu českých Němců. V prvním čísle časopisu se objevila zajímavá studie z pera místního architekta, předsedy libereckého Metznerbundu a stavebního rady Karla Kerla.

[IMG]

Architekten Lossow und Kühne

10. 06. 2013 | Pod titulem „Neue Werkkunst“ vycházel v letech 1925 - 1932, v nakladatelství Friedrich Ernst Hübsch (Berlin, Lipsko a Vídeň), rozsáhlý soubor monografií architektů. Jedna z monografií byla také věnována známé drážďanské kanceláři Lossow und Kühne s úvodním slovem významného německého urbanisty a teoretika architektury Wernera Hegemanna (1881-1936). Vedle soutěžních návrhů a řady realizací v Německu jsou v knize publikovány i dvě liberecké stavby, vila Oskara Jakoba a rezidence Luize Holdinghausenové.

[IMG]

Helena Pasáčková: Dolní centrum Liberce

04. 04. 2013 | Na Fakultě umění a architektury vznikla další diplomová práce, řešící důležité území části dolního centra v Liberci, vymezené třídou 1. máje, řekou Nisou, ulicí Košickou a komunikací R35. Navržená urbanistická struktura, měřítko i funkční náplň objektů v projektu dotváří spolu s dalšími zvolenými urbanistickými atributy – rehabilitovaným nábřežím řeky Nisy, hierarchizací veřejných, poloveřejných a soukromých prostor – citlivě zadané území města. Diplomovým projektem se nedávno zabývala i Rada architektů města Liberce.

[IMG]

Lenka Švábková: Chrastava - (staro)nová tvář

06. 03. 2013 | Po delší odmlce představujeme opět něco ze studentských projektů. Diplomová práce Lenky Švábkové byla pro Chrastavu přínosem, o čemž svědčí přítomnost zástupců města při její obhajobě. Práce byla zpracována v uplynulém semestru jako vlastní zadání na Fakultě umění a architektury TU v Liberci.

[IMG]

Úsilí libereckých architektů o zlidštění architektury

22. 01. 2013 | V uvolněném r. 1968 vyšel v časopise Architektura ČSSR článek Vítězslava Procházky s prozaickým názvem Úsilí libereckých architektů o zlidštění architektury. Nabízíme našim čtenářům oscanovaný dokument, prosíme omluvte jeho sníženou kvalitu.

[IMG]

Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury

28. 10. 2012 | Výzkumné centrum průmyslového dědictví a Fakulta architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem vydaly v roce 2010 publikaci Ještěd/evidence hodnot poválečné architektury.

[IMG]

20 let práce KPÚ v Ústí nad Labem

09. 08. 2012 | Přinášíme unikátní publikaci z roku 1969 vydanou u příležitosti 20 let práce Krajského projektového ústavu. Podívejte se, kdo jsou autoři sídlišť Králův háj, Ruprechtice, Pod nádražím nebo Na Bídě. Kdo stavěl obytný a obchodní dům v Revoluční ulici nebo pověstný „Wolkerák“. A kdo je autorem zimního stadionu, dnes tolik diskutované Svijanské arény.

[IMG]

Mladí architekti Ústí n.L. - Liberec 1987

09. 06. 2012 | Přinášíme vskutku unikátní publikaci ještě z doby normalizace: Mladí architekti Ústí n.L. - Liberec. Dokument obsahuje strhující předmluvu Karla Hubáčka. Můžete se podívat, co v roce 1987 projektovali a jak vypadali v Liberci dosud působící architekti jako např. Jiří Buček, Pavel Janoušek, Radim Kousal, Josef Patrný, Petr Stolín, Antonín Vyhlídal nebo zpracovatel současného územního plánu Jiří Plašil. Pro naše čtenáře publikujeme pouze libereckou část tohoto dokumentu. Tu ústeckou si budete moci brzy přečíst na spřízněném webu Ústí///Aussig.net