RSS Facebook

Studie 

[IMG]

Urbanistická studie TEXTILANA

12. 09. 2014 | V akademickém roce 2013/2014 vznikly na Fakultě umění a architektury TU v Liberci urbanistické studie rekultivace území Textilany, pod vedením doc. Jiřího Klokočky. Obsahem je výzkum možností a návrh prostorového a funkčního konceptu urbanizace terénu bývalé Textilany.

[IMG]

Průvodce kolébkou socialismu

30. 07. 2014 | Protože lze Liberec bez jakýchkoliv pochybností označit za "kolébku" dělnického hnutí na našem území, konala se v sobotu 14. 6. 2014 v prostorách Krajské vědecké knihovny kulturně vzdělávací akce "Společný odkaz Čechů a Němců v Liberci", jejíž součástí byla i komentovaná procházka městem. Ta se zaměřila zejména na památná místa i architektonické památky česko-německého dělnického a antifašistického hnutí. Jedním z výstupů vytvořených v rámci akce, na které spolupracoval i náš webový portál, je drobná publikace "PRŮVODCE KOLÉBKOU SOCIALISMU V ČECHÁCH", kterou si zájemci mohou přečíst v naší virtuální knihovně.

[IMG]

Jana Rotreklová: Revitalizace dolní části Nového města v Liberci

09. 05. 2014 | Už v polovině roku může začít výstavba několikapatrového bytového domu u proluky mezi Širokou a Papírovou ulicí. Tato neadekvátní výstavba je v poslední době hojně diskutována(např. ZDE). Odborníci se shodují, že na lokalitu by měla být v první řadě zpracována celková územní studie. Tomu dává za pravdu i stanovisko památkářů. Před časem jsme na našem webu představili diplomovou studii Jiřího Žida, ukazující, že s místem lze pracovat jinak a lépe. Podobný a uměřený přístup nyní přinášíme v další diplomové práci Jany Rotreklové z FA ČVUT v Praze.

[IMG]

Sympozium mladých architektů a výtvarných umělců 1966

04. 03. 2014 | V roce 1966 se v Liberci sešli odborníci z Československa, Velké Británie, Francie a Polska na Mezinárodním pracovním symposiu mladých architektů a výtvarných umělců o využití volného času mládeže. Jednotlivé tvůrčí týmy složené ze sociologů, výtvarných umělců, architektů ale i psychologů se pokoušeli najít novou vizi pro Liberec a ve svých projektech řešili urbanistický evergreen města, tzv. dolní centrum. Třebaže některé projekty byly skutečně radikální, jsou zajímavé a inspirativní dodnes, což vyniká ještě více ve srovnání se současnou tristní podobou Soukenného náměstí a jeho okolí. Jediným realizovaným projektem který nakonec ze sympozia vzešel, byl bývalý obchodní dům Ještěd, barbarsky zbořený v roce 2009.

[IMG]

Palác Nisa

11. 09. 2013 | Expozitura pojišťovny Generali na Soukenném náměstí, dnešní palác Nisa je Lehmannovou největší mimopražskou realizací. O významu stavby svědčí i fakt, že jí byla věnována pozornost nejen ze strany místního a celostátního tisku, ale i časopisu Kunst und Handverk, který se orientoval na uměleckou tvorbu českých Němců. V prvním čísle časopisu se objevila zajímavá studie z pera místního architekta, předsedy libereckého Metznerbundu a stavebního rady Karla Kerla.

[IMG]

Architekten Lossow und Kühne

10. 06. 2013 | Pod titulem „Neue Werkkunst“ vycházel v letech 1925 - 1932, v nakladatelství Friedrich Ernst Hübsch (Berlin, Lipsko a Vídeň), rozsáhlý soubor monografií architektů. Jedna z monografií byla také věnována známé drážďanské kanceláři Lossow und Kühne s úvodním slovem významného německého urbanisty a teoretika architektury Wernera Hegemanna (1881-1936). Vedle soutěžních návrhů a řady realizací v Německu jsou v knize publikovány i dvě liberecké stavby, vila Oskara Jakoba a rezidence Luize Holdinghausenové.

[IMG]

Helena Pasáčková: Dolní centrum Liberce

04. 04. 2013 | Na Fakultě umění a architektury vznikla další diplomová práce, řešící důležité území části dolního centra v Liberci, vymezené třídou 1. máje, řekou Nisou, ulicí Košickou a komunikací R35. Navržená urbanistická struktura, měřítko i funkční náplň objektů v projektu dotváří spolu s dalšími zvolenými urbanistickými atributy – rehabilitovaným nábřežím řeky Nisy, hierarchizací veřejných, poloveřejných a soukromých prostor – citlivě zadané území města. Diplomovým projektem se nedávno zabývala i Rada architektů města Liberce.

[IMG]

Lenka Švábková: Chrastava - (staro)nová tvář

06. 03. 2013 | Po delší odmlce představujeme opět něco ze studentských projektů. Diplomová práce Lenky Švábkové byla pro Chrastavu přínosem, o čemž svědčí přítomnost zástupců města při její obhajobě. Práce byla zpracována v uplynulém semestru jako vlastní zadání na Fakultě umění a architektury TU v Liberci.

[IMG]

Úsilí libereckých architektů o zlidštění architektury

22. 01. 2013 | V uvolněném r. 1968 vyšel v časopise Architektura ČSSR článek Vítězslava Procházky s prozaickým názvem Úsilí libereckých architektů o zlidštění architektury. Nabízíme našim čtenářům oscanovaný dokument, prosíme omluvte jeho sníženou kvalitu.

[IMG]

Ještěd / evidence hodnot poválečné architektury

28. 10. 2012 | Výzkumné centrum průmyslového dědictví a Fakulta architektury ČVUT v Praze ve spolupráci s Národním památkovým ústavem vydaly v roce 2010 publikaci Ještěd/evidence hodnot poválečné architektury.