RSS Facebook

Novinky 

Den Architektury 2018

05. 09. 2018 | Zveme na komentovanou procházku v rámci Dne architektury, který celostátně zaštiťuje spolek KRUH. Letos jsme pro vás připravili Liberec meziválečný. Naše procházka bude mít dvě části! V prvním úseku se můžete těšit na Alenu Řičánkovou (NPÚ), po které bude následovat od 16.00 hodin Jaroslav Zeman (NPÚ).

Alena Řičánková: Městský palác jako nová výzva prvorepublikové architektury
Meziválečná architektura Liberce zahrnuje velmi výrazný soubor monumentálních veřejných budov, které vznikaly v zájmu naplnění potřeb moderní společnosti. Složily obchodu, úřední správě, pojišťovacím ústavům, stejně jako kultuře, vzdělávání, výzkumu a výrobě. Uplatňuje se na nich široká škála stylového výraziva, od klasicizujících tendencí tradičně skládaných hmot, až po elegantní, funkcionalisticky řešené a dobově ryze aktuální formy.V samotném centru města je možné sledovat a srovnávat hned několik z nich, snad i vystoupat do jejich nejvyšších pater a prohlédnout si tak město z ptačí perspektivy.

Jaroslav Zeman: Po stopách meziválečného motorismu v Liberci S rozvojem automobilismu v 1. polovině 20. století úzce souvisí počátky výstavby nových objektů – garáží. Ty představovaly zcela nový a svébytný stavební typ, ilustrující přechod od druhotně adaptovaných kůlen a dalších utilitárních objektů k moderním stavbám, určeným nejen k parkování, ale obsahujícím často i doplňkové služby jako servisy, čerpací stanice či myčky. V průběhu naší architektonické procházky se budeme moci podívat na vývoj garáží od jejich počátků, spjatých s baronem Liebiegem až po nejmodernější meziválečné severočeské hromadné garáže - City Grand Garage Strass.

Procházku pořádá tým projektu Liberec:Reichenberg, sraz je v sobotu 29. 9. ve 14.00 na Nám. Dr. E. Beneše. Novinky o procházce sledujte zde https://www.facebook.com/events/261754627795507/.

Ještěd f Kleci #20

18. 06. 2018 | Na Fakultě umění a architektury TU v Liberci se od 18. do 21. června uskuteční studentská soutěž Ještěd f Kleci. Jubilejní 20. zakončení semestru zahájí v pondělí 18. 6. prof. Jiří Suchomel přednáškou o začátcích fakulty (17:00 v učebně F12), následně proběhne vernisáž studentských prací v ateliéru Karla Hubáčka (18:00). V úterý 19. 6. proběhne pásmo přednášek. Na téma "Co všechno můžeš dělat, když vystuduješ FUA" pohovoří mj. šéfredaktor ERA21 a zakladatel tohoto webu Filip Landa (14:00 v učebně F12). Ve středu 20.6. se budou konat dva workshopy: fotografický pod vedením Jiřího Vágnera a architektonický workshop pod vedením Štěpána Matouška a Šimona Dočekala. Ve čtvrtek 21. 6. porota ve složení Jitka Pucandlová, Adam Gebrian, Jan Hora, Pavel Mrkus a Michaela Hečková vybere nejlepší semestrální projekt, který získá Ještěda f Kleci. Ateliér Karla Hubáčka s vystavenými projekty bude otevřen od 18:00, vyhlášení vítězů proběhne ve 21:00.

Přednáška Petera Gera a Christopha Braumanna na půdě TUL

20. 04. 2018 | Christoph Braumann a Peter Gero jsou dva zahraniční členové obnovené Rady architektů v Liberci. Jaké mají názory a zkušenosti? Co je jejich úkolem ve městě a jak k němu přistupují? Přijďte na veřejnou přednášku Rady architektů, která se bude konat 23. dubna 2018 od 18 hodin na půdě Technické univerzity v Liberci, budova G, sál 112.

Dalšími přednášejícími budou: Josef Smutný, Martin Kloda, Jakub Cígler, Jana Medlíková a Petr Kincl.

Přednášky doplní také krátká diskuze.

Na přednášku vás srdečně zvou primátor města Liberec Tibor Batthyány a rektor Techincké univerzity v Liberci doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

Diskuze 

Městský architekt

23. 01. 2018 | Jste spokojeni s podobou Odboru hlavního architekta města Liberec a se složením tzv. Rady architektů? Nebo by měl mít Liberec pravý útvar městského architekta s náležitými kompetencemi? Diskutujte o tomto žhavém tématu zde.

Rubriky 

Od mlýnů k továrnám. Výrobní stavby na Frýdlantsku

ilustrace serialu

Publikace je výsledkem několikaletého výzkumu v archivech a v terénu. Vůbec poprvé přináší a vyhodnocuje řadu informací, týkající se předprůmyslové a průmyslové výroby na Frýdlantsku. Věnuje se nejen výrobním stavbám – mlýnům, pilám, cihelnám nebo textilkám, ale také vývoji osídlení, proměnám krajiny a hospodářským vztahům. Zvláštní pozornost věnuje konceptu protoindustrializace a jeho použitelnosti na frýdlantské panství.

Studie 

Příběh paneláku v Libereckém kraji

ilustrace studie

Od 22. června do 19. září 2017 se v Liberci představuje exteriérová výstava Příběh paneláku v Libereckém kraji, která přibližuje historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Liberci (Králův Háj, Ruprechtice, soubor při ulicích Aloisina výšina a Franklinova) a v Jablonci nad Nisou (Mšeno). Výběr doplňuje jeden obytný solitér (liberecký „Wolkerák“). Tato výstava, volně přístupná široké veřejnosti na Soukenném náměstí, je třináctou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.